Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (0)
| ASK Soli Deo

Wigilia Ogólnouczelniana - SGH

20 grudnia 2004 r., godz.19:00 | Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Chwile wspólnego śpiewu kolęd, rozmów połączonych ze składaniem życzeń i łamaniem się opłatkiem są wspaniałą okazją do nawiązania nici przyjaźni pomiędzy gronem profesorskim naszej uczelni, a braciom studencką.