Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (2)
| ASK Soli Deo

encyklika Centessimus Annus

23 marca 2005, godz. 19:30 | w naszej siedzibie na Corazziego odbędzie się spotkanie dyskusyjne na temat fragmentu encykliki Jana Pawła II Centessimus Annus.