Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (0)
| ASK Soli Deo

Walne Zgromadzenie KSKMA

odbyło się 7 maja ... | 7 maja w Częstochowie odbyło się III Walne Zgromadzenie Konfederacji Stowarzyszeń Akademickiej Młodzieży Akademickiej, której ASK Soli Deo jest już od roku członkiem