Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (1)
| ASK Soli Deo

Ewangelizacja Warszawy

17-24 maja 2006 | Zamierzeniem Warszawskiego Projektu E (E jak "ewangelizacyjny" :)) jest przeprowadzenie w Warszawie dużej tygodniowej ewangelizacji w oparciu o bardzo szerokie grono ruchów, wspólnot, grup itp., ASK Soli Deo bierze w tym projekcie czynny udział. POMÓŻMY zatem!