Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (0)
| ASK Soli Deo

Rekolekcje na uczelniach

4-14 gruddnia 2006 | Zapraszamy na trzydniowe rekolekcje na naszych uczelniach: AM, PW, APS, SGGW, SGH, UW, UKSW, które odbędą się w terminach od 4 do 14 grudnia.