Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (1)
| ASK Soli Deo

Nowy Zarząd Główny ASK Soli Deo

od nowego roku | Na przedostatnim Walnym Zgromadzeniu został wybrany nowy Zarząd Główny ASK Soli Deo. Oto on:

Prezes - Zbigniew Kaliszuk (SGH, V rok) Skarbnik - Hubert Łucjanek (PW, III rok) Sekretarz - Mariusz Laskowski (UKSW, IV rok) HR - Mateusz Michałowski (SGGW, II rok) Członek Zarządu - Roman Szabłowski ( SGH, V rok)