Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (3)
| ASK Soli Deo

wpłać 1% podatku na ASK Soli Deo

już dziś | ASK Soli Deo posiada osobowość prawną i jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP). W związku z tym na Stowarzyszenie można przekazywać 1% swojego podatku, w całości lub jego część, o co uprzejmie prosimy. Na co wydaliśmy środki w ten sposób pozyskane od Was w ubiegłym roku oraz jakie wydarzenia planujemy w tym roku wspomóc dzięki tym środkom znajdziecie w [link%n%dziale 1%index.php?ms1=mainsite_info&ms2=14&lang=pl].