Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (1)
| ASK Soli Deo

Spotkanie Pokolenia Jana Pawła II

11 listopada 2007 | Stypendyści Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie i Ośrodek Akademicki przy kościele św. Anny zapraszają na uroczystą Mszę świętą Pokolenia JP2, która zostanie odprawiona 11 listopada 2007 roku o godz. 19.00 w kościele św. Anny w Warszawie. Podczas Mszy świętej zaśpiewa Chór Centrum Myśli Jana Pawła II pod dyrekcją Zofii Sokołowskiej. Przed Mszą wykład wygłosi: Maciej Rayzacher. Temat wykładu: Jan Paweł II – droga do wolności. Rozpoczęcie: godz. 17:30, Sala Centralnej Biblioteki Rolniczej, ul. Krakowskie Przedmieście 66  *Maciej Rayzacher*aktor, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej im. L. Schillera w Łodzi. Debiutował w Teatrze Nowym w Łodzi w 1960 roku. Współpracował z Kazimierzem Dejmkiem i Januszem Warmińskim. Był jednym z twórców Komitetu Obywatelskiego „Solidarność" na warszawskiej Ochocie. Związany z opozycją demokratyczną w okresie PRL; brał udział w pracach Komitetu Obrony Robotników. Uczestniczył i uczestniczy do dzisiaj w wielu akcjach charytatywnych. Jest zaangażowany w pomoc Polakom na kresach. Służy swoimi kontaktami i talentem podczas prowadzenia koncertów, aukcji; recytacji wierszy etc. Jest współzałożycielem Wspólnoty Chleb Życia opiekującej się bezdomnymi. Odznaczony medalem Gloria Artis i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.