Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (3)
| ASK Soli Deo

Sympozjum "W trosce o wewnętrzną wolność osoby"

15 marca 2008 | Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio z UKSW zaprasza na sympozjum pt. "W trosce o wewnetrzną wolność osoby", które odbędzie się 15 marca 2008 r w godz. 9.00 - 19.00 w Auli im. Jana Pawła II przy ul. Dewajtis 5. Sympozjum podzielone będzie na 4 sesje: Sesja I. Wolność i jej rozumienie Sesja II. Wychowanie do wolności Sesja III. Zagrożenia wolności Sesja IV. Przeciwdziałanie zagrożeniom wolności i możliwości pomocy Na zakończenie Ks. Prymas Józef Glemp wręczy medal Fides et Ratio prof. dr hab. Stefanowi Sawickiemu z KULu, po czym odbędzie sie koncert harfowy.