Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (3)
| ASK Soli Deo

Duchowa Adopcja dziecka poczętego

marzec - grudzień 2008 | *"Naród, który zabija własne dzieci,

jest narodem bez przyszłości"

Jan Paweł II do Polaków*

Duchowa Adopcja jest spełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu, zalecaną przez Ojca Świętego Jana Pawła II i naszego Patrona, Prymasa Wyszyńskiego, modlitwą w intencji dziecka za­grożonego zabiciem w łonie matki. Trwa 9 mie­sięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańca - radosnej, bolesnej lub chwaleb­nej (Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do mo­dlitw można dołączyć dowolnie wybrane dobre posta­nowienia.

Zachęć innych do włączenia się w dzieło Duchowej Adopcji!