Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (3)
| ASK Soli Deo

Spowiedź Święta

zawsze, gdy potrzebujemy | "Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości." /1 J 1, 10.9/

Zapraszamy do serwisu, którego lektura pomoże Wam przygotować się do tego ważnego sakramentu:

http://www.spowiedz.pl/