Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (3)
| ASK Soli Deo

Droga Światła - Via Lucis

24 kwiecień 2008 godzina 20.00 | Droga Światła to coraz bardziej popularne w Kościele wielkanocne nabożeństwo, wzorowane na Drodze Krzyżowej (Via Crucis). Polega ono na przeżywaniu czternastu stacji - spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami i służy przeżywaniu tajemnic paschalnych.

Do trwania w klimacie Paschy zachęca nas Jan Paweł II pisząc: "Kontemplacja oblicza Chrystusa nie może zatrzymać się na wizerunku Ukrzyżowanego. Chrystus jest Zmartwychwstałym! [...] Właśnie w Chrystusa zmartwychwstałego wpatruje się dzisiaj Kościół." (Novo millennio ineunte, 28).

**Droga Światła 24.04 g.20.00 **Miejsce: Kościół NMP Matki Zbawiciela (róg ul. Olimpijska/ Platowcowa) (dojazd można znaleźć na ulotkach w pokoju Soli Deo SGH i na stronie parafii).