Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (0)
| ASK Soli Deo

Ratujmy Radio Józef

cały czas | Włącz się do akcji! Projekt ten służy znalezieniu alternatywnych źródeł finansowania Radia Józef pozwalających na zachowanie pełnej niezależności finansowej, umożliwiającej jego dalsze funkcjonowanie i rozwój bez konieczności utraty autonomii i sprzedaży części czasu antenowego na rzecz spółki EuroZET. Oprócz zbierania wspierania niezależności finansowej radia, projekt ten ma na celu stworzenie grona chrześcijańskich profesjonalistów (z dziedzin prawa, marketingu, zarządzania, nowoczesnych technologii i innych), którzy chcą i potrafią w nowoczesny i kompetentny sposób wspierać działania Radia Józef i Kościoła.