Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (3)
| ASK Soli Deo

Petycja --Nie aborcji--

do 10 grudnia 2008 | W dniu 10 grudnia 2008 r ONZ będzie obchodzić 60-tą rocznicę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przy tej okazji radykalne grupy pro-aborcyjne mają zamiar zgłosić Zgromadzeniu Generalnemu ONZ petycję w sprawie powszechnego prawa do aborcji.

MUSIMY ICH ZATRZYMAĆ W GRUDNIU.

Koniecznie podpisz się pod petycją nawołującą państwa członkowskie ONZ do innejj interpretacji Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka-takiej, aby chronić nienarodzone dziecko przed aborcją.

Wejdź na stronę http://www.c-fam.org/publications/id.102/default.asp w celu podpisania petycji, którą zaprezentujemy w ONZ 10 grudnia, podczas obchodów 60 rocznicy ustanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

PAMIĘTAJ POTWIERDZIĆ MAILOWĄ WERYFIKACJĘ TWOJEGO GŁOSU