Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (3)
| ASK Soli Deo

Czuwanie modlitewne

piątek 29 maja, godz. 19.00 | Czas: Piątek, 29 maja, godzina 19.00 Miejsce: "Res Sacra Miser", Krakowskie Przedmieście 62

Czuwanie przy śpiewie Międzyuczelnianego Chóru Akademickiego "Pro Pace". Swoje świadectwo wygłosi Bernard Marguerit.

Żądnych przeżyć duchowych serdecznie zapraszamy

Duszpasterstwo Akademickie Studentów z Europy Wschodniej wraz ze Stowarzyszeniem Frassatianum.

Po czuwaniu spotkanie przy herbacie w Domu Polonijnym.