Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (3)
| ASK Soli Deo

konferencja

24 października | Serdecznie zapraszamy na konferencję Dusza Europy, która odbędzie się 24 października br!

Celem konferencji jest zastanowienie się nad tym, co ukonstytuowało cywilizację europejską i jaką rolę odegrało w tym chrześcijaństwo. Chcemy także dowiedzieć się jak chrześcijaństwo kształtowało porządek społeczny i obyczaje  narodów i wreszcie co o Europie i europejskości myślał Jan Paweł II i co myśli i czego naucza papież Benedykt XVI.

Nasza organizacja jest częścią wielkiej rodziny skautowej Skautów Europy,  która chce temu nauczaniu być wierna, o tym też będziemy chcieli uczestnikom konferencji opowiedzieć.

Pozdrawiamy!

SHK "Zawisza" FSE Poniżej szczegóły konferencji:

**KONFERENCJA

  • DUSZA EUROPY**

Termin: 24 października 2009 Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aula Jana Pawła II, Warszawa,   ul. Dewajtis 5 

Program 

9.45 - 10.00  rozpoczęcie konferencji, powitanie naczelnika harcerzy SHK Zawisza FSE, słowo wstępne prowadzących  10.00 - 10.30  Dziedzictwo Grecji dr Dariusz Karłowicz, filozof, menadżer, redaktor Teologii Politycznej, prezes zarządu Fundacji Św. Mikołaja  10.30 - 11.00 Czy wszyscy jesteśmy Rzymianami? Dziedzictwo prawa rzymskiego   ks. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego,   członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, Komitetu Nauk Prawnych PAN, Zespołu ekspertów ds. bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski, stypendysta Funduszu Nauki Polskiej. Specjalizuje się   w prawie rzymskim, wyznaniowym i w konstytucyjnym prawie amerykańskim  11.00 - 11.30 Chrześcijaństwo - najważniejszy filar europejskiej cywilizacji   Piotr Kaznowski, redaktor naczelny pisma Christianitas 11.30- 12.00 **

 *dyskusja  12.00  - przerwa kawowa  12.30 - 13.00   Uniwersalizm chrześcijański podstawą jedności Europy na przestrzeni dziejów - Małgorzata Żaryn, historyk, popularyzator historii, autorka książek i podręczników, kierownik Działu Edukacyjnego Muzeum Historii Polski  13.00- 13.30 Polska przejęta ideałem chrześcijańskim na przestrzeni dziejów Tomasz Merta, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego  13.30 - 14.00 - dyskusja  14.00 - 15.00 - przerwa obiadowa   15.00 - 15.30 Europa i europejskość w nauczaniu Jana Pawła II  dr Piotr Dardziński, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, specjalista ds. doktryn politycznych i prawnych, wykłada m.in na Uniwersytecie Jagiellońskim*  15.30 - 16.00 Wojna papieża Benedykta o duszę Europy 

dr Tomasz Terlikowski, filozof, pisarz, publicysta, prezes Wydawnictwa  Fronda 16.00 - 16.30 - dyskusja  16.30 - 17.00 - przerwa kawowa 

17.00 - 17.45  Odpowiedź na apele papieży na przykładzie Skautów Europy   Zbigniew Minda, prawnik, komisarz federalny Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy    Na konferencję  zapraszają: Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza Federacja Skautingu Europejskiego **oraz Międzynarodowy Związek

Przewodniczek i Skautów Europy**