Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (0)
| ASK Soli Deo

Festiwal "Ku wolności"

kwiecień 2010 | Celem Festiwalu ?KU WOLNOŚCI? jest przegląd zespołów i sekcji artystycznych działających w jednostkach penitencjarnych (grup teatralnych, filmowych, kabaretów, grup tanecznych i rozmaitych zespołów muzycznych oraz indywidualnych artystów). Festiwal jest skierowany na krzewienie kultury wśród osób pozbawionych wolności jako sposobu na ich resocjalizację oraz rozwój ich potencjału kreatywnego, co może poskutkować łatwiejszą ich adaptacją w społeczeństwie po wyjściu na wolność, a być może nawet w przyszłości nowym zawodem ? animatora kulturalnego, artysty, muzyka, dźwiękowca itd. Działania w ramach festiwalu mają charakter arteterapeutyczny dla uczestników: pozwalają na rozładowanie negatywnych emocji, przeciwdziałają stresowi, związanemu z pobytem w zakładzie, integrują uczestników ze sobą, pozwalają wyrwać z rutyny więziennej oraz nawiązać zdrowe relacje oparte na wzajemnym szacunku, ogólnie sprzyjają rozwojowi osobowości więźniów.

Festiwal stymuluje większą aktywność wszelkich sekcji artystycznych w zakładach oraz dzięki nagłośnieniu medialnemu pozwala dotrzeć z ofertą kulturalną do szerszej publiczności, co łamie społeczny stereotyp dotyczący stygmatów, czyli traktowania osób pozbawionych wolności nawet po ich wyjściu z więzienia jako osób bezwartościowych i nieprzydatnych w społeczeństwie.

Festiwal jest projektem cyklicznym. i międzynarodowym. Istnieje możliwość wdrażania Naszego projektu do jednostek penitencjarnych zagranicą np.Szwecja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Rosja, Kenia, Niemcy i wiele innych.

Organizatorzy: FUNDACJA ?DOBRA WIOSKA?, FUNDACJA ?PRO SCIENTE, PRO ARTE?, FUNDACJA SŁAWEK,WYŻSZA SZKOŁA HOTELARSTWA, GASTRONOMII I TURYSTYKI, UNIWERSYTET WARSZAWSKI, OŚRODEK PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZY MICHAEL,FIRMA PROMO.

Festiwal składa się z dwóch etapów: I etapu - przygotowawczego oraz II etapu ? Przeglądu Festiwalowego

I etap. Przygotowania do przeglądu festiwalowego.

Czerwiec 2009? listopad 2009 ? nawiązanie kontaktu z jednostkami penitencjarnymi oraz wytypowanie jednostek, ich sekcji i zespołów oraz twórców indywidualnych, które chciały by wystąpić w przeglądzie i wystawach.

Listopad 2009 ? Kwiecień 2010 ? warsztaty dla więźniów, przygotowanie wytypowanych zespołów do występów na festiwalu.

11 listopada 2009 Koncert inauguracyjny w Areszcie Śledczym Warszawa, Ul Rakowiecka Prezentacja projektu festiwalowego.

Działania: warsztaty w poszczególnych zakładach z udziałem znanych artystów i muzyków, próby zespołów.

II etap: 10-11 kwietnia 2010 Festiwal ?POPRZEZ TWÓRCZOŚĆ KU WOLNOŚCI?

W ciągu dwóch dni przeglądów JURY wytypuje zwycięzców w czterech kategoriach:

  • forma teatralna;

  • forma wizualna (wystawy, projekcje filmowe),

  • zespól muzyczny;

  • zespół taneczny.

Na ceremonii otwarcia i zamknięcia II etapu Festiwalu wystąpią znane zespoły muzyczne.

Muszla Koncertowa w Parku Skaryszewskim na Pradze w Warszawie)

16 kwietnia

g.11 ? 11.30 ? uroczyste otwarcie Festiwalu, koncert zespołu ???

11.30 ? 15 ? przegląd form teatralnych

15.30 ? 18.00 ? przegląd form wizualnych

17 kwietnia:

g.11 ? 14 ? przegląd zespołów muzycznych

14.30 ? 17. ? przegląd zespołów tanecznych

17-18 ? wręczanie nagród zwycięzcom oraz koncert zespołu??..

Uroczyste zamknięcie festiwalu.