Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (3)
| ASK Soli Deo

Polska Wielbi Boga

15 stycznia godz. 19.30 | Polska Wielbi Boga to  inicjatywa  ludzi,  którzy  w  świecie  wszechobecnego pośpiechu i powierzchowności chcą odnaleźć prawdziwą głębię. Ta  chęć  działania,  którą  daje  Duch  Boży,  zrodziła  się  trzy  lata  temu  na  płockiej Stanisławówce, kiedy to miał miejsce pierwszy Wieczór Chwały. Każdy z nas zaangażowany w  tę  inicjatywę ma  inną historię życia, każdy z nas ma swoje talenty, pragnienia, lęki. I każdego z nas Bóg Swoimi sposobami przyprowadził do Siebie i obdarował  NADZIEJĄ. Tą nadzieją dzielimy  się  już  nie  tylko  z  najbliższymi,  ale  całej Polsce  chcemy  powiedzieć,  że  tylko w Jezusie Chrystusie jest spełnienie. Tylko Jezus Chrustus może wypełnić  tę nienazwaną pustkę, która  rodzi  się w  człowieku. Tylko w Jezusie Chrystusie jest prawdziwa wolność. Tylko w Jezus Chrystus jest ratunkiem i lekarstwem na całe zło świata.

Dlatego dziś Duch Święty przekonuje nas, by z tym przesłaniem wyjść poza mury kościoła, w którym się spotykamy.

Wieczór Chwały to  spotkanie  tych,  którzy  chcą  oddawać  cześć  Bogu  w Duchu  i  prawdzie.  To  czas  uwielbienia  Boga  muzyką, pieśnią i gestem. 

Podczas Wieczorów Chwały wspólnie modlimy się, by Duch Święty prawdziwie przyszedł z mocą  i  przekonaniem,  że Jezus Chrystus jest jedynym Panem i Zbawicielem. Adorując  Najświętszy  Sakrament  doświadczamy  uzdrowienia  i  uwolnienia. Stajemy się ŚWIADOMIE umiłowanymi dziećmi Boga. A On daje nam poznać Siebie poprzez Swoje Słowo, poprzez konferencje, poprzez świadectwa tych, którzy doświadczyli w swoim życiu wielkich rzeczy. 

Każdy Wieczór Chwały jest  poświęcony  odrębnemu  tematowi,  np: przebaczeniu, poczuciu własnej wartości, osobie Jana Pawła II.  Jeśli chcesz, byśmy wspólnie uwielbili Boga w Twoim kościele, jesteśmy otwarci. Naszym celem jest, by cała Polska wielbiła Boga.

Wieczór Chwały odbędzie się w Płocku 15 stycznia o godzinie 19.30 w kościele  św.  Stanisława  Kostki  (płocka Stanisławówka).