Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (1)
| ASK Soli Deo

Jutrznia w kościele akademickim św. Anny

Od poniedziałku do piątku o 6 rano | W Wielkim Poście od poniedziałku do piątku zapraszamy do kościoła akademickiego św. Anny na 6.00 rano na jutrznię. Jutrznia to poranna modlitwa Kościoła z brewiarza - liturgii godzin przeznaczonej także dla świeckich.

 Członków i sympatyków zachęcam do spotykania się pod Wieżą już o 5.50.