Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (0)
| ASK Soli Deo

Warsztaty Muzyki Liturgicznej

12-14 marca | W imieniu duszpasterstwa akademickiego św. Anny zachęcamy do wzięcia udziału w Warsztatach Muzyki Liturgicznej, które poprowadzi Piotr Pałka z Krakowa -- śpiewak, dyrygent i kompozytor specjalizujący się w muzyce sakralnej, autor hymnu "Nie lękajcie się" na Ogólnopolskie Spotkanie Młodych z papieżem Benedyktem XVI.

Cele: Będziemy próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie: czym jest muzyka w Kościele, jak należy ją wykonywać? Będziemy pracować nad emisją głosu, dykcją, słuchem muzycznym, poprawnym wykonywaniem śpiewów liturgicznych. Pragniemy poznawać piękno muzyki liturgicznej. Ufamy, że owocem warsztatów będzie powstanie scholi liturgicznej w duszpasterstwie św Anny.

Zaproszenie na warsztaty kierujemy zwłaszcza do studentów, którzy chcieliby rozwijać swój talent muzyczny, instrumentalistów prosimy o zabranie ze sobą pulpitów. Koszt:

studenci -- 10 zł

osoby pracujące -- 40 zł Kościół Akademicki św. Anny w Warszawie 12 - 14 marca 2010

Program: PIĄTEK 15.30 rejestracja uczestników 16.00 przywitanie uczestników, wspólne rozśpiewanie z elementami emisji głosu 16.30 podział na grupy i praca w grupach głosowych 18.00 przerwa 19.00 konferencja - Normy i kryteria doboru śpiewów w liturgii - s. Maria Bujalska PDDM Zakończenie ok. 20.30

SOBOTA 9.00 jutrznia w Kościele 9.40  kawa na początek dnia 10.00 rozśpiewanie z elementami emisji głosu 10.30 praca w grupach głosowych 12.00 próba tutti 13.00 - 14.45 przerwa obiadowa 15.00 konferencja - O pierwszym śpiewie Kościoła Rzymskokatolickiego Michał Sławecki 16.00  przerwa na kawę 16.30  próba tutti (m. in. chorał gregoriański) 18.00  próba 19.00  sto pytań do prowadzących Zakończenie ok. 20.30

NIEDZIELA 9.00  rozśpiewanie z elementami emisji głosu 9.30  próba tutti 12.00  Uroczysta Msza św. z uczestnikami warsztatów