Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (0)
| ASK Soli Deo

Młodość, miłość i marzenia - wywiad A. Mularskiej z M. Korzekwą

Dziś | "Niemal każda osoba marzy o szczęściu i o spotkaniu kogoś, kto ją na zawsze pokocha. To jednak zbyt mało, by zacząć budować cywilizację miłości. Taką cywilizację budują ci, którzy pierwsi zaczynają kochać."

"Mam świadomość tego, że chrześcijaństwo bywa przedstawiane przez dorosłych - czasem nawet przez niektórych księży - w sposób niezgodny z Ewangelią: jako religia nawołująca do smutku i umartwienia czy jako system nakazów i zakazów, ograniczający wolność i radość życia."

Zachęcamy do lektury wywiadu Anny Mularskiej ("Niedziela Podlaska", Soli Deo UKSW) z Magdaleną Korzekwą pt.

"Młodość, miłość i marzenia"

W wywiadzie jest mowa o Soli Deo!