Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (2)
| ASK Soli Deo

"Erotyka mnie dotyka"

3 lutego 2011 | "Erotyka mnie dotyka, czyli jak kształtować siebie i młode pokolenie do wartości, poczucia godności oraz zdrowych i pięknych relacji"

  • Czy żyjemy w świecie przeerotyzowanym?
  • Jak obronić dzieci i młodzież przed szkodliwością pornografii i erotyki?
  • Jak uczyć siebie i innych przeżywania własnej godności?
  • Jakiej przestrzeni publicznej pragniemy i jak ją budować?

Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można znaleźć podczas debaty "Erotyka mnie dotyka" organizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Debata odbędzie w czwartek, 3 lutego o godz. 19.00 w budynku Urzędu Wojewódzkiego przy Placy Bankowym w Warszawie (sala konferencyjna im. Stefana Starzyńskiego).

W debacie udział wezmą przedstawiciele organizacji zajmujących się problemem pornografii i erotyki w wychowaniu oraz przestrzeni publicznej:

  • Agata Balcerzak i Magdalena Lipniacka realizujące w szkołach program pt. "Archipelag Skarbów"
  • Rafał Porzeziński ze Stowarzyszenia Twoja Sprawa
  • Jakub Śpiewak z Fundacji Kidprotect.pl
  • Michał Baran z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Do udziału w debacie w szczególności zapraszamy rodziców, wychowawców, osoby aktywne społecznie oraz studentów.