Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (2)
| ASK Soli Deo
pierwsza_pomoc

Pierwsza pomoc

ASK Soli Deo oraz Paramedico

zapraszają na KURS PIERWSZEJ POMOCY

    CZAS I MIEJSCE: 11 marca 2011, godz. 16.00- 20.00, 12 marca 2011, godz. 08.00-20.00 Kampus Centralny, Zespół Św. Rocha, budynek ZSS UW (pierwszy po prawo), sala 200

PROGRAM:

 1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku
 2. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych – ćwiczenia
  1. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym – ćwiczenia
 3. Podstawowe Podtrzymywanie Życia – ćwiczenia /resuscytacja krążeniowo-oddechowa/
 4. Pokaz RKO z automatyczną defibrylacją (BLS-AED)
 5. Zasady udzielania pierwszej pomocy
  1. Omdlenia, atak serca, padaczka
 6. Zakrztuszenia – ćwiczenia
 7. Krwotoki i poważne rany – ćwiczenia (5 x pozoracje urazowe)
  1. Obrażenia głowy(wstrząśnienie mózgu, złamanie podstawy czaszki)
 8. Metody ewakuacji i transportu poszkodowanych

 9. Etyczne i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy

Kurs kończy się testem oraz egzaminem praktycznym. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończonym kursie.

CENA: 50 zł

ZAPISY: Zgłoszenia mailowe o tytule „Kurs  pierwszej pomocy”, zawierające następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • e mail,
 • nr telefonu należy przesyłać na adres [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres]

Zapisy trwają do końca lutego. Kurs odbędzie się, jeżeli zbierze się grupa minimum 20 osób. W przeciwnym razie spotkanie zostanie odwołane, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo.

Wpłaty za kurs w wysokości 50 zł należy dokonać do 4 marca. Proszę zwrócić uwagę na właściwy tytuł przelewu!

Dane do przelewu: Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo ul. Corazziego 7, 00-087 Warszawa PKO Bank Polski: 14 1020 1013 0000 0702 0109 8508 Wpłata tytułem: Kurs pierwszej pomocy, imię i nazwisko

PROGRAM:

 1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku
 2. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych – ćwiczenia
  1. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym – ćwiczenia
 3. Podstawowe Podtrzymywanie Życia – ćwiczenia /resuscytacja krążeniowo-oddechowa/
 4. Pokaz RKO z automatyczną defibrylacją (BLS-AED)
 5. Zasady udzielania pierwszej pomocy
  1. Omdlenia, atak serca, padaczka
 6. Zakrztuszenia – ćwiczenia
 7. Krwotoki i poważne rany – ćwiczenia (5 x pozoracje urazowe)
  1. Obrażenia głowy(wstrząśnienie mózgu, złamanie podstawy czaszki)
 8. Metody ewakuacji i transportu poszkodowanych

 9. Etyczne i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy

Kurs kończy się testem oraz egzaminem praktycznym. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończonym kursie.

CENA: 50 zł

ZAPISY: Zgłoszenia mailowe o tytule „Kurs  pierwszej pomocy”, zawierające następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • e mail,
 • nr telefonu należy przesyłać na adres [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres]

Zapisy trwają do końca lutego. Kurs odbędzie się, jeżeli zbierze się grupa minimum 20 osób. W przeciwnym razie spotkanie zostanie odwołane, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo.

Wpłaty za kurs w wysokości 50 zł należy dokonać do 4 marca. Proszę zwrócić uwagę na właściwy tytuł przelewu!

Dane do przelewu: Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo ul. Corazziego 7, 00-087 Warszawa PKO Bank Polski: 14 1020 1013 0000 0702 0109 8508 Wpłata tytułem: Kurs pierwszej pomocy, imię i nazwisko

-->