Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (0)
| ASK Soli Deo
pomoc

Kurs pierwszej pomocy

CZAS I MIEJSCE: 17.06.2011 17:00-21:00 18.06.2011 08:00-20:00 Warszawa, ul. Słomiana 2

CENA: 50 zł. PROGRAM:

 1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku
 2. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych – ćwiczenia
 3. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym – ćwiczenia
 4. Podstawowe Podtrzymywanie Życia – ćwiczenia /resuscytacja krążeniowo-oddechowa/
 5. Pokaz RKO z automatyczną defibrylacją (BLS-AED)
 6. Zasady udzielania pierwszej pomocy
 7. Omdlenia, atak serca, padaczka
 8. Zakrztuszenia – ćwiczenia
 9. Krwotoki i poważne rany – ćwiczenia (5 x pozoracje urazowe)
 10. Obrażenia głowy(wstrząśnienie mózgu, złamanie podstawy czaszki)
 11. Metody ewakuacji i transportu poszkodowanych
 12. Etyczne i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy Kurs kończy się testem oraz egzaminem praktycznym. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończonym kursie.

 

ZAPISY: Zgłoszenia mailowe o tytule „Kurs pierwszej pomocy”, zawierające następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • e mail,
 • nr telefonu należy przesyłać na adres [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres] Warunkiem zapisu jest wpłata w wysokości 50 zł. Proszę zwrócić uwagę na właściwy tytuł przelewu! Dane do przelewu: Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa PKO Bank Polski: 14 1020 1013 0000 0702 0109 8508 Wpłata tytułem: Kurs pierwszej pomocy, imię i nazwisko

Kontakt do organizatorów: Marta Lichosik, [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres], 793-155-066 Szczegóły dot. szkolenia: Tomasz Leszczyński, [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres], 606-892-690

 

Serdecznie zapraszamy!

 

ZAPISY: Zgłoszenia mailowe o tytule „Kurs pierwszej pomocy”, zawierające następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • e mail,
 • nr telefonu należy przesyłać na adres [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres] Warunkiem zapisu jest wpłata w wysokości 50 zł. Proszę zwrócić uwagę na właściwy tytuł przelewu! Dane do przelewu: Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa PKO Bank Polski: 14 1020 1013 0000 0702 0109 8508 Wpłata tytułem: Kurs pierwszej pomocy, imię i nazwisko

Kontakt do organizatorów: Marta Lichosik, [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres], 793-155-066 Szczegóły dot. szkolenia: Tomasz Leszczyński, [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres], 606-892-690

 

Serdecznie zapraszamy! -->