Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (0)
| ASK Soli Deo

Regulamin zapisów na Sylwestra 2011

Regulamin dotyczy zapisów na obóz "Sylwester z Soli Deo 2011"

 1. Organizatorem wyjazdu jest Akademickie Stowarzyszenie Katolickie "Soli Deo" z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez: Gabrielę Czubacką, Paulinę Pawlak oraz Aleksandra Wiśniewskiego.
 2. Wyjazd przeznaczony jest dla członków ASK "Soli Deo" oraz studentów i młodzieży do 26. roku życia. Organizator nie gwarantuje zapisu na wyjazd osobom niespełniającym powyższych kryteriów.
 3. Zapisy na wyjazd odbywają się drogą elektroniczną.
 4. Przez podanie swoich danych osobowych w formularzu zapisów akceptuje się postanowienia regulaminu zapisów.
 5. Do wpisania na listę uczestników wyjazdu wymagane jest:
  • wprowadzenie w formularzu zapisów poprawnych danych osobowych,
  • wpłacenie zaliczki w wysokości 100 zł na konto organizatora.
 6. O kolejności na liście uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników bez podania przyczyny.
 8. Zaliczka zwracana jest tylko w przypadku braku wolnych miejsc.
 9. Uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia całości kwoty za wyjazd do 28 grudnia włącznie.
 10. Opłata za wyjazd (bez zaliczki) może być zwrócona tylko w przypadku rezygnacji przed 10 grudnia.
 11. Istnieje możliwość zmiany danych osobowych na prośbę uczestnika (np. zapisanie innej osoby w zastępstwie).
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.