Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (0)
| ASK Soli Deo

Regulamin zapisów na Sylwestra wyjazdowego 2012

Regulamin dotyczy zapisów na obóz "Sylwester wyjazdowy z Soli Deo 2012"

 1. Organizatorem wyjazdu jest Akademickie Stowarzyszenie Katolickie "Soli Deo" z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez: Jana Beliniaka oraz Aleksandra Wiśniewskiego.
 2. Wyjazd przeznaczony jest dla członków ASK "Soli Deo" oraz studentów i młodzieży do 26. roku życia. Organizator nie gwarantuje zapisu na wyjazd osobom niespełniającym powyższych kryteriów.
 3. Zapisy na wyjazd odbywają się drogą elektroniczną.
 4. Przez podanie swoich danych osobowych w formularzu zapisów akceptuje się postanowienia regulaminu zapisów.
 5. Do wpisania na listę uczestników wyjazdu wymagane jest:
  • wprowadzenie w formularzu zapisów poprawnych danych osobowych,
  • wpłacenie zadatku w wysokości **100 zł** na konto organizatora.
 6. O kolejności na liście uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników bez podania przyczyny.
 8. Zadatek zwracany jest tylko w przypadku braku wolnych miejsc lub odwołania imprezy z przyczyn losowych.
 9. Zadatek jest częścią całkowitej opłaty za wyjazd.
 10. Całkowita opłata za wyjazd wynosi **400 zł** dla osób będących w dniu wyjazdu członkami Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego Soli Deo oraz **420 zł** dla pozostałych osób.
 11. Opłata za wyjazd nie zawiera kosztów nieobowiązkowego przejazdu na miejsce wyjazdu. Koszty przejazdu zostaną podane przez organizatora w późniejszym terminie.
 12. Uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia całości opłaty za wyjazd do 21 grudnia 2012 r. włącznie. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu płatności w uzasadnionych przypadkach.
 13. Opłata za wyjazd (bez zadatku) może być zwrócona tylko w przypadku rezygnacji przed 10 grudnia 2012 r. .
 14. Istnieje możliwość zmiany danych osobowych na prośbę uczestnika (np. zapisanie innej osoby w zastępstwie).
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.