Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (1)
| ASK Soli Deo
images/stories/islam.jpg

Relacje Zachód-islam - wielkie wyzwanie współczesności

Jak powstał islam, jakie są w nim podziały, z jakimi problemami zmagają się muzułmanie?  Jakie są relacje między chrześcijanami i muzułmanami? Czy możliwa jest współpraca tych dwóch religii? Czy islam zagraża chrześcijaństwu, a muzułmanie zajmą miejsce mających problem z przyrostem naturalnym Europejczyków? Jaka jest pozycja kobiety w islamie? Na ile stereotyp muzułmanina-fundamentalisty jest zgodny z rzeczywistością? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź podczas naszej debaty. Jeżeli jeszcze się wahasz, to przeczytaj informacje o naszych panelistach. 20 listopada, godz. 19.00 SGH, Aula III w budynku G  

Goście:

  • imam Nezar Charif – pochodzi z Damaszku w Syrii, gdzie do dziś żyje jego rodzina. Mieszka w Polsce od 1982 roku. W Warszawie pełni funkcję imama Centrum Kultury Islamu w Warszawie. Jest też wykładowcą i nauczycielem.

  • dr Agata Skowron**-**Nalborczyk – arabistka i iranistka, islamolog, adiunkt w Zakładzie Islamu Europejskiego Wydziału Orientalistycznego. Zajmuje się m.in. mniejszościami muzułmańskimi w Europie, relacjami muzułmańsko-chrześcijańskimi, socjolingwistyką świata arabskiego oraz obrazem islamu w polskich mediach i wizerunkiem Europy w świecie arabsko-muzułmańskim. Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (ISORECEA) i Association for the Sociology of Religion.
  • ks. dr Adam Wąs SVD – islamolog i religioznawca, dyrektor Centrum Dialogu Kul­tur i Religii w Lublinie; wykładowca teologii religii i religiologii na Katolickim Uni­wersytecie Lubelskim oraz w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbi­stów w Pieniężnie. Absolwent Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica w Rzymie i KUL; studiował w Niemczech i w Jordanii. Współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów w Polsce, Członek Komitetu ds. Dialogu z Reli­giami Niechrześcijańskimi przy Radzie ds. Dialogu Religijnego Konferencji Episko­patu Polski.

    Do zobaczenia!!!

 

Goście:

  • imam Nezar Charif – pochodzi z Damaszku w Syrii, gdzie do dziś żyje jego rodzina. Mieszka w Polsce od 1982 roku. W Warszawie pełni funkcję imama Centrum Kultury Islamu w Warszawie. Jest też wykładowcą i nauczycielem.

  • dr Agata Skowron**-**Nalborczyk – arabistka i iranistka, islamolog, adiunkt w Zakładzie Islamu Europejskiego Wydziału Orientalistycznego. Zajmuje się m.in. mniejszościami muzułmańskimi w Europie, relacjami muzułmańsko-chrześcijańskimi, socjolingwistyką świata arabskiego oraz obrazem islamu w polskich mediach i wizerunkiem Europy w świecie arabsko-muzułmańskim. Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (ISORECEA) i Association for the Sociology of Religion.
  • ks. dr Adam Wąs SVD – islamolog i religioznawca, dyrektor Centrum Dialogu Kul­tur i Religii w Lublinie; wykładowca teologii religii i religiologii na Katolickim Uni­wersytecie Lubelskim oraz w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbi­stów w Pieniężnie. Absolwent Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica w Rzymie i KUL; studiował w Niemczech i w Jordanii. Współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów w Polsce, Członek Komitetu ds. Dialogu z Reli­giami Niechrześcijańskimi przy Radzie ds. Dialogu Religijnego Konferencji Episko­patu Polski.

    Do zobaczenia!!!

 

-->