Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (0)
| ASK Soli Deo

czuwanie modlitewne 1

24 kwietnia 2009 | Czas: Piątek, 24 kwietnia, godzina 19.00 Miejsce: "Res Sacra Miser", Krakowskie Przedmieście 62

Czuwanie okraszone będzie pięknym śpiewem Międzyuczelnianego Chóru Akademickiego "Pro Pace". Swoje świadectwo wygłosi Maja Komorowska

Żądnych przeżyć duchowych serdecznie zapraszamy

<//>< Sekcja Formacyjna SOLI Deo wraz ze Stowarzyszeniem Frassatianum i Duszpasterstwem Akademickim Studentów z Europy Wschodniej