Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (2)
| ASK Soli Deo
images/stories/dni kultury chrzescijanskiej3.jpg

Dni Kultury Chrześcijańskiej 2012 75

Czym rózni się katolicyzm od innych wyznań? Czy możliwy jest dialog między chrześcijanami i muzułmanami? Na te i wiele innych pytań odnajdziecie odpowiedź podczas  Dni Kultury Chrześcijańskiej, które rozpoczynają się już 13 listopada! Tegoroczna edycja tego projektu koncentruję się właśnie wokół dialogu międzywyznaniowego i międzyreligijnego.   Debaty w ramach projektu:

  • Między Wschodem a Zachodem... (13 listopada) - Katolicy - protestanci - ekumenizm drogą do jedności? (15 listopada)
  • Relacje Zachód-islam - wielkie wyzwanie współczesności (20 listopada - wtorek)

   

1) Między Wschodem a Zachodem... -wtorek, 13 listopada: Aula IV, godz. 19.00 -ks. dr Artur Aleksiejuk  prawosławny; pracownik naukowy i wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, członek Komisji Dialogu Teologicznego Polskiej Rady Ekumenicznej; członek Ogólnoprawosławnej Komisji Bioetycznej; od 15 października 2006 roku pełni posługę w Prawosławnym Punkcie Duszpasterskim pod wezwaniem świętego męczennika Archimandryty Grzegorza w Warszawie (strona internetowa: http://www.ksiadzartur.pl/o-mnie/) -ks. dr Marek Blaza SJ wykładowca teologii ekumenicznej i dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym, sekcji św. Andrzeja Boboli Collegium Bobolanum w Warszawie, na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim i w Seminarium Greckokatolickim we Lwowie (Ukraina). Wykładowca kwestii ekumenicznych w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antyku Polskiej Akademii Nauk. (strona internetowa: http://www.mblaza.jezuici.pl//)

2) Katolicy -protestanci -ekumenizm drogą do jedności? -czwartek, 15 listopada, Aula B, godz. 19.00 -pastor Marek Budziński mgr teologii (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), absolwent podyplomowych studiów w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Abby Missionary School w Londynie. Pastor I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie. Nauczyciel mianowany nauk historycznych oraz etyki. Wykładowca duszpasterstwa oraz metod zarządzania zborem w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie. -ks. dr hab. Przemysław Kantyka prof. KUL, dyrektor Instytutu Ekumenicznego KUL, kierownik Katedry Teologii Protestanckiej oraz kurator Katedry Teologii Ekumenicznej; wykładowca ekumenizmu w diecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Towarzystwa Teologów Ekumenistów, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Europejskiego Stowarzyszenia Societas Oecumenica, Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich oraz International Ecumenical Fellowship - IEF i prezydentem Regionu Polskiego IEF.

3) Relacje Zachód-islam -wielkie wyzwanie współczesności -wtorek, 20 listopada, Aula III, godz. 19.00 -imam Nezar Charif Pochodzi z Damaszku w Syrii, gdzie do dziś żyje jego rodzina. Mieszka w Polsce od 1982 roku. W Warszawie pełni funkcję imama Centrum Kultury Islamu w Warszawie. Jest też wykładowcą i nauczycielem. -dr Agata Skowron-Nalborczyk arabistka i iranistka, islamolog, adiunkt w Zakładzie Islamu Europejskiego Wydziału Orientalistycznego. Zajmuje się m.in. mniejszościami muzułmańskimi w Europie, relacjami muzułmańsko-chrześcijańskimi, socjolingwistyką świata arabskiego oraz obrazem islamu w polskich mediach i wizerunkiem Europy w świecie arabsko-muzułmańskim. Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (ISORECEA) i Association for the Sociology of Religion. -ks. dr Adam Wąs SVD islamolog i religioznawca, dyrektor Centrum Dialogu Kul­tur i Religii w Lublinie; wykładowca teologii religii i religiologii na Katolickim Uni­wersytecie Lubelskim oraz w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbi­stów w Pieniężnie. Absolwent Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica w Rzymie i KUL; studiował w Niemczech i w Jordanii. Współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów w Polsce, Członek Komitetu ds. Dialogu z Reli­giami Niechrześcijańskimi przy Radzie ds. Dialogu Religijnego Konferencji Episko­patu Polski. Miejsce wszystkich wydarzeń: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie al. Niepodległości 162 Gmach Główny

Więcej informacji o poszczególnych debatach znajdziecie w wydarzeniach na naszym profilu na Facebooku. Zapraszamy serdecznie!!!