Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (2)
| ASK Soli Deo

Instytut Wiedzy i Kultury Religijnej

Dziś |

Dla dojrzałości w wierze chrześcijańskiej podobnie jak w przygotowaniu do zadań życiowych potrzebna jest wiedza. Taką wiedzę na poziomie akademickim daje Instytut Wiedzy i Kultury Religijnej AKCJI KATOLICKIEJ Archidiecezji Warszawskie.

Instytut Wiedzy i Kultury Religijnej AKCJI KATOLICKIEJ Archidiecezji Warszawskiej jest jednostką dydaktyczno-formacyjną, zajmującą  się kształceniem katolików świeckich w zakresie  wiedzy humanistyczno-religijnej. Słuchaczami Instytutu  (studium) mogą być osoby  posiadające wykształcenie wyższe lub średnie.

Uczestnicy studium dzielą się na trzy kategorie słuchaczy:

  • zwyczajni - uczęszczający na wykłady i zobowiązani do złożenia egzaminów,
  • wolni - uczęszczający na wykłady bez obowiązku składania egzaminów,
  • eksternistyczni - nie biorący udziału w wykładach ale zobowiązani do przerobienia materiału i złożenia egzaminów.

Program studium obejmuje 3 lata, po ok. 120 godz. rocznie. Wykłady odbywają się w trakcie trwania roku akademickiego w piątki  w godz. 16 - 20 w sali wykładowej kościoła pw.Zesłania Ducha Św. w Warszawie przy ul.Broniewskiego 44. Egzamin ma miejsce  zaraz po zakończeniu cyklu  wykładów z danego przedmiotu. Studia są wieńczone dyplomem ukończenia IWiKR.

Kontakt: DIECEZJALNY INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ Archidiecezji Warszawskiej

  • aktualny telefon na stronie www.ak.org.pl

Program wykładów: I rok Antropologia Filozofia kultury Historia Kościoła

Socjologia i media Teologia fundamentalna Prawo kanoniczne Wprowadzenie do filozofii

II rok Etyka Historia Powszechna& lt;/span> Nauczanie Jana Pawła II Pismo Święte Psychologia Teodycea Teologia dogmatyczna Teologia moralna ogólna III rok Chrystologia Katolicka Nauka Społeczna Religiologia Pedagogika Pismo Święte Nauczanie Jana Pawła II Teologia dogmatyczna Teologia moralna szczegółowa            Wykładowcy: Znakomici profesorowie i wykładowcy z UKSW,  WMSD w Warszawie oraz innych  uczelni.