Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (2)
| ASK Soli Deo
images/newsy/Tydzie dla ycia.jpg

Fenomen życia

Zapraszamy na niecodzienne wydarzenie! W ramach Tygodnia dla Życia na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja poświęcona życiu.

Nasi goście - ks. profesor Jacek Grzybowski, profesor Bogdan Chazan, profesor Aleksander Stępkowski - spojrzą na życie ze strony swojej specjalizacji, nie zabraknie wątków filozoficzno-teologicznych, problemu „in vitro”, metod ochrony życia w prawie i medycynie, czy samego początku życia. Po konferencji będzie możliwość zadawania pytań odnoście tematów poruszanych w prelekcjach!

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 27 marzec 2015 rok Auditorium Maximum sala B, godz. 18.30

Kilka słów o naszych prelegentach:

  • Profesor Wydziału Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, doktor habilitowany filozofii, autor licznych książek, ks. profesor Jacek Grzybowski,

  • Profesor ginekologii i położnictwa, były dyrektor Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz ginekologiczno-położniczego Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie, profesor Bogdan Chazan,

  • Profesor Wydziału Prawa i Administracji UW, doktor habilitowany nauk prawnych, Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, profesor Aleksander Stępkowski.

Zapraszamy gorąco!!