Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (3)
| ASK Soli Deo
Rekolekcje wielkopostne na SGGW 2017

Koła terenowe - kontakt


Szkoła Główna Handlowa (SGH)

 • PRZEWODNICZĄCY: Marcin Cebulski
 • PR: Mateusz Krząkała
 • SEKRETARZ: Anna Furmanik
 • SKARBNIK: Justyna Kołodziej


Uniwersytet Warszawski (UW)

Krakowskie Przedmieście 26/28
Mały Dziedziniec, pokój 206
00-927 Warszawa

 • PRZEWODNICZĄCY: Agnieszka Wardak
 • PR: Oliwia Drozińska
 • HR: Justyna Żychlińska
 • SEKRETARZ: Aleksandra Plucińska
 • SKARBNIK: Agnieszka Wardak


Politechnika Warszawska (PW)

Gmach Główny PW,
ul. Plac Politechniki 1, pokój 136,
00-661 Warszawa
tel do pokoju 136: (22) 234 50 44

 • PRZEWODNICZĄCY: Michał Wierzbicki
 • PR: Jacek Białek
 • HR: Maria Ziaja
 • SEKRETARZ: Adam Urbański
 • SKARBNIK: Michał Wincel


Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

 • PRZEWODNICZĄCY: Anna Żychowska
 • PR: Paweł Pietrow
 • HR: Klaudia Kowalczyk
 • SEKRETARZ: Anna Wojcieszek
 • SKARBNIK: Kasia Dudek


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW)

 • PRZEWODNICZĄCY: Aleksandra Ziętek
 • PR: Beata Pyt
 • HR: Olga Romanowska
 • SEKRETARZ: Katarzyna Koteluk
 • SKARBNIK: Bartłomiej Zegadło


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW)

 • PRZEWODNICZĄCY: Gabriela Gorzkowska
 • PR: Mateusz Stegienko
 • HR: Anna Malewska
 • SEKRETARZ: Agnieszka Toczyska


Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (UMP)

 • PREZES: Natalia Supińska