Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (0)
| ASK Soli Deo
Rekolekcje wielkopostne na SGGW 2017

Koła terenowe - kontakt


Szkoła Główna Handlowa (SGH)

 • PRZEWODNICZĄCY: Michał Bański
 • PR:
 • SEKRETARZ:
 • SKARBNIK:


Uniwersytet Warszawski (UW)

Krakowskie Przedmieście 26/28
Mały Dziedziniec, pokój 206
00-927 Warszawa

 • PRZEWODNICZĄCY: Agnieszka Wardak
 • PR:
 • HR:
 • SEKRETARZ:
 • SKARBNIK:


Politechnika Warszawska (PW)

Gmach Główny PW,
ul. Plac Politechniki 1, pokój 136,
00-661 Warszawa

 • PRZEWODNICZĄCY: Paweł Kalbarczyk
 • PR: Dominika Skrzeczkowska
 • HR: Magda Chlebicka
 • SEKRETARZ: Adam Urbański
 • SKARBNIK: Michał Wincel


Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

 • PRZEWODNICZĄCY: Klaudia Kowalczyk
 • PR:
 • HR:
 • SEKRETARZ:
 • SKARBNIK:


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW)

 • PRZEWODNICZĄCY: Rafał Rechnio
 • PR:
 • HR:
 • SEKRETARZ:
 • SKARBNIK:


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW)

 • PRZEWODNICZĄCY: Agnieszka Toczyska
 • PR:
 • HR:
 • SEKRETARZ:


Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (UMP)

 • PREZES: Justyna Podulka


Ostatnia aktualizacja:   grudzień 2019