Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (3)
| ASK Soli Deo

Sekcja Formacyjna

Do zadań Sekcji Formacyjnej należy m.in.:

  • Organizacja inicjatyw modlitewnych takich jak: Różaniec w październiku, Nabożeństwo Majowe pod figurkami i wiele innych.
  • Organizacja weekendowych rekolekcji wyjazdowych: „Na dobry początek” na przełomie października i listopada oraz Wielkopostnych na przełomie marca i kwietnia.
  • Przygotowanie comiesięcznych Mszy Św. Soli Deo we współpracy z Kołem Terenowym, które w danym miesiącu jest za to odpowiedzialne.
  • Organizacja raz w miesiącu spotkań formacyjnych z duszpasterzem w ramach cotygodniowych Reflektorów.
  • Wspólne kameralne spotkania na modlitwie w intencji Członków Soli Deo i w intencji Stowarzyszenia.
  • Organizowanie wyjazdów na Lednicę itp.

Poza tzw. sekcją właściwą, w Sekcji Formacyjnej działa kilka Zespołów:

  • Zespół Muzyczny – który przygotowuje oprawę muzyczną comiesięcznych Mszy Św. i w razie potrzeby innych wydarzeń takich jak np. Rekolekcje na uczelniach.
  • Zespół Wolontariatu – odpowiedzialny z ramienia Soli Deo m. in. za akcję Szlachetna Paczka oraz inne podobne inicjatywy.

Zobacz Ogólne informacje o sekcjach.