Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (0)

Warsztaty Muzyki Liturgicznej

12-14 marca | W imieniu duszpasterstwa akademickiego św. Anny zachęcamy do wzięcia udziału w Warsztatach Muzyki Liturgicznej, które poprowadzi Piotr Pałka z Krakowa -- śpiewak, dyrygent i kompozytor specjalizujący się w muzyce sakralnej, autor hymnu "Nie lękajcie się" na Ogólnopolskie Spotkanie Młodych z papieżem Benedyktem XVI.

Cele: Będziemy próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie: czym jest muzyka w Kościele, jak należy ją wykonywać? Będziemy pracować nad emisją głosu, dykcją, słuchem muzycznym, poprawnym wykonywaniem śpiewów liturgicznych. Pragniemy poznawać piękno muzyki liturgicznej. Ufamy, że owocem warsztatów będzie powstanie scholi liturgicznej w duszpasterstwie św Anny.

Zaproszenie na warsztaty kierujemy zwłaszcza do studentów, którzy chcieliby rozwijać swój talent muzyczny, instrumentalistów prosimy o zabranie ze sobą pulpitów. Koszt:

studenci -- 10 zł

osoby pracujące -- 40 zł Kościół Akademicki św. Anny w Warszawie 12 - 14 marca 2010

Program: PIĄTEK 15.30 rejestracja uczestników 16.00 przywitanie uczestników, wspólne rozśpiewanie z elementami emisji głosu 16.30 podział na grupy i praca w grupach głosowych 18.00 przerwa 19.00 konferencja - Normy i kryteria doboru śpiewów w liturgii - s. Maria Bujalska PDDM Zakończenie ok. 20.30

SOBOTA 9.00 jutrznia w Kościele 9.40  kawa na początek dnia 10.00 rozśpiewanie z elementami emisji głosu 10.30 praca w grupach głosowych 12.00 próba tutti 13.00 - 14.45 przerwa obiadowa 15.00 konferencja - O pierwszym śpiewie Kościoła Rzymskokatolickiego Michał Sławecki 16.00  przerwa na kawę 16.30  próba tutti (m. in. chorał gregoriański) 18.00  próba 19.00  sto pytań do prowadzących Zakończenie ok. 20.30

NIEDZIELA 9.00  rozśpiewanie z elementami emisji głosu 9.30  próba tutti 12.00  Uroczysta Msza św. z uczestnikami warsztatów

Warsztaty GOSPEL

6-7 marca | Warsztaty gospel "UWIELBIENIE BOGA W MUZYCE GOSPEL" Muzyka gospel jednoczy ludzi różnych kultur i pokoleń, zdobywa w Polsce coraz większą popularność, jej ?czar? dzięki koncertom i imprezom warsztatowym poznało już tysiące ludzi w naszym kraju.

      W pierwszy weekend marca w Warszawie odbędzie się 2- dniowe spotkanie z tym stylem muzycznym. III edycja OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATÓW GOSPEL odbędzie się od 6 do 7 marca w warszawskim Domu Kultury Świt.  Podczas warsztatów odbędą się zajęcia chóralne, które poprowadzą: Mark Beswick (WB) i Brian Fentress (USA),  specjalną grupą dla muzyków zajmie się pianista Howard Francis (WB). Dzieci będą uczyć się śpiewu gospel z instruktorką Anną Bajak, natomiast tancerka Iwona Dreger nauczy chętnych do  posługiwania się flagami i szarfami jak tańczyć w rytm gospelu. Swoich sił w śpiewie, tańcu i graniu na instrumentach mogą spróbować zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, w tym seniorzy. Z pewnością największym atutem tej interdyscyplinarnej i międzypokoleniowej imprezy są wybitni instruktorzy, którzy współpracowali z czołówką artystów muzyki rozrywkowej i chrześcijańskiej m.in. z Peterem Gabrielem, Tomem Jonesem, Arethą Franklin, Hillsong, Kirkiem Franklinem, Mietkiem Szcześniakiem, Natalią Kukulską i Trzecią Godziną Dnia.

    Dwa dni warsztatów zakończą się wspólnym KONCERTEM FINAŁOWYM z udziałem instruktorów i uczestników, który odbędzie się  w niedzielę, 7 marca, o godzinie 18.30.

      Wszystkie osoby, które chciałyby podszkolić swoje umiejętności i przeżyć  udane spotkanie z muzyką gospel zapraszamy na stronę www.newgospel.pl gdzie można znaleźć więcej szczegółów dotyczących tej propozycji kulturalnej.  

Koncert Marcina Stycznia

7 marca godz. 18 | Z okazji Dnia Kobiet zapraszamy Państwa na wyjątkowy koncert Marcina Stycznia z udziałem Ernesta Brylla pt. ,,Żebro Adama" .

7 marca (niedziela), godz. 18:00 - wstęp 25 zł

Miejsce: Dobre Miejsce - centrum kultury ul. Dewajtis 3, Warszawa-Bielany

Bilety dostępne:

 • w Sklepie Chrześcijańskie Granie, ul. Dewajtis 3 - wejście B, Warszawa. Las Bielański

 • www.chrzescijanskiegranie.pl    (płatność na konto, odbiór biletu przed koncertem)

 • w Recepcji Domu Rekolekcyjnego, ul. Dewajtis 3. Wejście A, do godz. 21:00

Założenia ideowo-programowe

Założenia Ideowo-Programowe

ASK Soli Deo

Założenia ASK SOLI DEO (dokument Word) [2007.12.20]

 

My, studenci, tworzymy Akademickie Stowarzyszenie Katolickie „Soli Deo”, które jako niezależna organizacja ma włączyć się w budowanie cywilizacji miłości. Chcemy kształtować indywidualne i społeczne postawy swoje i całego środowiska akademickiego oraz przygotować się do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, zawodowym i publicznym, opierając się na zasadach moralności chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej. Nazwą naszego Stowarzyszenia są słowa „Soli Deo” – „Samemu Bogu”. Jest to zawołanie naszego Patrona Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które pozwala nam nie zapominać, że tylko Bóg jest miarą wszechrzeczy.

„Osobiste spotkanie z Chrystusem rozjaśnia życie nowym światłem i wprowadza na właściwą drogę. Dlatego chcemy, aby Ewangelia była wielkim kryterium wyznaczającym wybory i kierunki naszego życia!”[1] Podążając za słowami wielkiego Papieża Jana Pawła II pragniemy „stać się nieustraszonymi świadkami miłości silniejszej od śmierci i ukazywać piękno i bogactwo spotkania z Bogiem wszystkim tym, którzy chcą Go ujrzeć, a szczególnie najbardziej oddalonym od Niego” [2].

Jesteśmy świadomi, iż wielu studentów - należących do wspólnot i innych ruchów religijnych oraz tych poszukujących swojego miejsca w Kościele katolickim - pragnie w środowisku akademickim odnajdywać inne osoby, dla których Chrystus jest Mistrzem, Panem i Zbawicielem, a Kościół pielgrzymującą wspólnotą wiary. Dlatego też pragniemy, by Soli Deo było miejscem spotkania dla takich osób, a formacja duchowa Stowarzyszenia była zachętą do odważniejszego pójścia za Chrystusem - jednocześnie nikogo nie ograniczając na dotychczasowej drodze wiary.

Podstawowym miejscem naszej działalności jest środowisko akademickie. Właśnie na uczelniach pragniemy stać się świadkami naszej wiary. Uznajemy, że szkoły wyższe nie mogą być jedynie miejscem zdobywania wiedzy zawodowej, pozostając obojętnym wobec uniwersalnych wartości moralnych, lecz ich zadaniem jest także służba wychowaniu do odpowiedzialnego, zgodnego z etyką katolicką życia prywatnego, rodzinnego i społecznego.

Poprzez organizację konferencji, wykładów, spotkań, dyskusji, projekcji filmów, rekolekcji, wyjazdów i innych wydarzeń chcemy ukazywać wszystkim studentom ich powołanie do życia zgodnego z przykazaniami Ewangelii. Przyrzekamy dawać sobie nawzajem i wszystkim wokół dobry przykład koleżeństwa, pilności w nauce, , gorliwości w modlitwie, miłości do Ojczyzny, radości godnie przeżywanej zabawy i innych cnót.

Uznajemy, że życie ludzkie, od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci, posiada nienaruszalną wartość i niepowtarzalną godność. Uważamy jednocześnie, że prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu ani zasadą religijną, ale jest najbardziej podstawowym prawem człowieka[3]. Dużą uwagę poświęcamy naszemu przygotowaniu do życia w rodzinie, której fundamentem jest małżeństwo, nierozerwalny związek kobiety i mężczyzny, podniesiony przez Chrystusa do rangi Sakramentu.

Wierni zawołaniu „wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”[4]staramy się odpowiedzialnie podchodzić do powierzonych zadań i dawać świadectwo poprzez uczciwość i profesjonalizm w działaniu.

Życie i wszystko, co nas spotyka jest darem od Boga. Chcemy, więc się z niego cieszyć i dzielić się tą radością z innymi. Świadomi, jak ważne dla rozwoju każdej młodej osoby są odpoczynek i zabawa, staramy się zapewnić studentom różne formy godnego spędzania wolnego czasu.

Wiemy, że pełny rozwój osobowy dokonuje się poprzez właściwe relacje z drugim człowiekiem. Rozumiemy potrzebę budowy i stałego wzmacniania więzi osobowych, tworzących wspólnotę Stowarzyszenia. Będziemy dbać o jego dobre imię i nie szczędzić trudów w pracy nad jego rozwojem.

Nasze Stowarzyszenie, jak i nas samych, powierzamy opiece Najświętszej Maryi Panny i naszemu patronowi Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, prosząc ich abyśmy nieustannie szukali woli Ojca i wypełniali ją podążając za Chrystusem, ku chwale samego Boga.

 


[1] Jana Paweł II, Orędzie do młodych całego świata z okazji XVII Światowego Dnia Młodzieży, 25 lipca 2001 r.

[2] Jana Paweł II, Orędzie do młodych całego świata z okazji XIX Światowego Dnia Młodzieży, 22 lutego 2004 r.

[3] por. Jana Pawła II, Homilia, Kalisz, 4 czerwca 1997 r.

[4] Jan Paweł II

 

ZAŁOŻENIA IDEOWE

AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE KATOLICKIE "Soli Deo" jest niezależną organizacją ideowo-wychowawczą, zrzeszającą studentów, którym bliska jest chrześcijańska tradycja naszego Narodu i którzy pragną w życiu publicznym kierować się zasadami katolickiej nauki społecznej. 

Stawiamy sobie za cel kształtowanie świadomych postaw młodej polskiej inteligencji katolickiej oraz przygotowanie jej do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym kraju. W swoim działaniu pragniemy pozostać w łączności z Kościołem, którego moralny autorytet został szczególnie umocniony służbą Narodowi w latach komunistycznego zniewolenia.

Nazwą i jednocześnie hasłem naszego Stowarzyszenia są słowa "Soli Deo" - "Samemu Bogu" - zawołanie Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Właśnie Prymasa Tysiąclecia przyjmujemy za swojego patrona i jednocześnie wzór osobowy. Jego nauczanie uważamy za wciąż aktualne, a On sam pozostaje dla nas wielkim autorytetem, wzorem Pasterza, Męża Stanu, Patrioty, który zawsze pozostał wierny Prawdzie i Ojczyźnie.

Idąc za przykładem naszego Patrona, powierzamy nasze Stowarzyszenie i nas samych Najświętszej Maryi Pannie, Matce Naszej i Królowej Polski. "Zamierzamy przyrzec Matce Boga, że chcemy strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródła Bożego życia.[...] Zamierzamy przyrzec Królowej Polski, że chcemy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym Królestwem Maryi i Jej Syna." Powierzając się opiece i wstawiennictwu Matki Bożej Częstochowskiej, kultywujemy tradycje Młodzieży Akademickiej, która zawierzyła się Jasnogórskiej Pani już w 1936 roku.

Podstawą naszych działań jest inspiracja płynąca z religii katolickiej, prawda w niej zawarta obowiązuje nas zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym. Nasza aktywność w życiu społeczno-politycznym opiera się między innymi na zasadach, wymienionych w katolickiej nauce społecznej, tj.:

 • Zasada dobra wspólnego, które powinno być troską zarówno struktur państwowych, jak też i obywateli, zrzeszonych w różnego rodzaju stowarzyszeniach.
 • Zasada solidarności, przeciwstawiająca się egoizmowi społecznemu i wszelkiemu rozbudzaniu podziałów wewnątrz społeczeństwa.
 • Zasada pomocniczości, stanowiąca o właściwym porządku organizacji i wspólnot, gdzie wyższe struktury społeczne pomagają w urzeczywistnianiu aspiracji i dążeń struktur niższych, nie ograniczając ich autonomii.
 • Zasada własności prywatnej.
 • Zasada wolności społecznej i indywidualnej, którą widzimy w łączności z troską o dobro wspólne.

Wierzymy, iż człowiek został stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo - jest zatem osobą obdarzoną przyrodzonymi i niezbywalnymi prawami, takimi, jak: prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, prawo do osobowego rozwoju. Rozwój ten może się dokonywać jedynie w naturalnych wspólnotach, jakimi są rodzina i naród. Rodzina jest miejscem, w którym człowiek nie tylko przychodzi na świat, ale także w którym po raz pierwszy otrzymuje wiarę i kulturę, w którym kształtuje się jego charakter i światopogląd.

W dziejach Polski, podczas zaborów, okupacji i komunistycznego zniewolenia to właśnie rodzina była ostatnią twierdzą, w której przechowała się polskość, wiara, tradycja i kultura naszych ojców. Fundamentem rodziny jest małżeństwo, będące dozgonnym, nierozerwalnym związkiem mężczyzny i kobiety, a podniesione przez Chrystusa Pana do rangi Sakramentu.

Rodziną rodzin natomiast jest naród, wspólnota umożliwiająca człowiekowi zakorzenienie w historii i kulturze przodków i twórcze korzystanie z tej tradycji. Do osiągnięcia pełnej podmiotowości, umożliwiającej realizację swoich celów, naród potrzebuje swego niepodległego państwa, aby stać się jego treścią. Pragniemy strzec i bronić suwerenności naszego Narodu - zarówno politycznej i ekonomicznej, jak i duchowej. Za wciąż aktualne uważamy słowa naszego Patrona: "Bodajże ważniejsza w tej chwili jest w Polsce obrona kultury narodowej, ojczystej, chrześcijańskiej, niż jakikolwiek inny program." Chcemy, by życie społeczno-polityczne było podporządkowane moralności, zgodnie z normami cywilizacji łacińskiej.

Jako stowarzyszenie akademickie musimy dbać o rozwój intelektualny naszych członków. Będziemy poznawać naukę Kościoła, zawartą w Jego dokumentach, i nauce doktorów Kościoła.

Pragnąc zachować wewnętrzną jedność Stowarzyszenia, uważamy za konieczne oparcie formacji intelektualnej na realistycznej filozofii i teologii św. Tomasza z Akwinu, jako najpełniej i najdoskonalej ukazującej prawdę o Bogu, człowieku i świecie w całym jego bogactwie i złożoności. "Jak najgoręcej pragniemy, by z każdym dniem wzrastała liczba ludzi czerpiących z dzieł Tomasza z Akwinu oświatę i naukę; dotyczy to nie tylko księży i ludzi wielkiej nauki..."

Również ze szczególną troską będziemy zajmować się formacją religijną naszych członków, dającą szansę na otrzymanie łask koniecznych w pracy nad sobą oraz dla dobra innych, wykorzystując sprawdzone w tradycji Kościoła Katolickiego środki i drogi. "Per Mariam" - Soli Deo.

Bywają tajemnice, które interpretują się na dnie ludzkiego sumienia. Patrząc na Maryję, zawsze widzę na Jej ramionach Dziecię Boże. Dlatego działam - "Per Mariam", bo wiem, że wszystko staje się przez Chrystusa, na którego Ona wskazuje. Doświadczenie mnie nauczyło, że tylko na tej drodze, przy pomocy Dziewicy Wspomożycielki i Pani Jasnogórskiej, można czegoś dokonać w Polsce. Oczywiście, mocami Bożymi !"

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Świadomi istniejących zagrożeń wypływających z materializmu, ateizmu, braku poszanowania dla prawdy, tzw. neutralności światopoglądowej, obojętności religijnej i zagubienia moralnego, czujemy spoczywającą na nas odpowiedzialność za wolność i niezależność naszej Ojczyzny. Będziemy więc na podstawie założeń ideowych ASK "Soli Deo" realizować następujące postulaty:

 1. **Propagowanie postaci i nauczania Stefana Kardynała Wyszyńskiego.** Pragniemy poznawać i zgłębiać nauczanie naszego Patrona poprzez programy szkoleń, spotkań, wykładów, seminariów, konkursów wiedzy o Jego życiu i nauczaniu oraz osobiste studiowanie pism i dokumentów Prymasa Tysiąclecia, a także szerzyć Jego nauczanie i propagować Jego postać w różnych środowiskach, w szczególności akademickim i szkolnym.
 2. **Formacja religijna.** Świadomi tego, iż każdy katolik potrzebuje nieustannej, systematycznej formacji religijnej, ugruntowującej i pogłębiającej jego wiarę oraz prowadzącej ku duchowemu i osobowemu rozwojowi i wzrostowi zobowiązujemy się zapewnić wszystkim członkom Stowarzyszenia możliwość uczestniczenia w formacji religijnej opierając się na duchowości i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Będziemy to czynić przez rekolekcje, spotkania, dni skupienia i inne dostępne środki takiej formacji.
 3. **Formacja intelektualna.** "Społeczeństwo, które chce się odrodzić, musi mieć mózg katolicki, nie tylko dla wiedzy teologicznej, ale dla wszystkich gałęzi wiedzy." Pragniemy pogłębiać naszą wiedzę przez rzetelny stosunek do naszych studiów oraz organizację wykładów, seminariów, sesji naukowych, poszerzających i ugruntowujących naszą wiedzę z dziedziny filozofii realistycznej i teologii, historii Kościoła, historii Polski oraz ważnych problemów życia kulturalnego, społecznego, politycznego i gospodarczego.
 4. **Przygotowanie do życia w rodzinie.** Wobec zagrożeń, jakie może obecnie napotkać polska rodzina, pragniemy solidnie przygotować się do przyszłych ról żon i mężów, matek i ojców. Będziemy organizować spotkania oraz kursy, które pomogą nam przygotować się do odpowiedzialnego życia w rodzinie. Będziemy też przeciwstawiać się największemu złu, jakie zagraża rodzinie, a którym jest zabijanie dzieci nienarodzonych, a coraz częściej również eutanazja.
 5. **Uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym.** Będziemy jednoznacznie zajmować stanowisko w aktualnych kwestiach społecznych, religijnych, politycznych, aby w ten sposób bronić praw religii, Kościoła Katolickiego oraz służyć dobru naszej Ojczyzny, suwerenności i integralności Państwa Polskiego.
 6. **Współpraca z innymi organizacjami.** Przy zachowaniu pełnej niezależności ASK "Soli Deo" będzie współpracować z innymi organizacjami i stowarzyszeniami, jeśli działania takie będą sprzyjać realizacji zadań, celów i założeń ideowo - programowych Stowarzyszenia. Będziemy dążyć do odbudowy struktur, łączących katolickie organizacje akademickie.
 7. **Uczestnictwo w życiu uczelni.** Jako że miejscem działalności ASK "Soli Deo" są przede wszystkim uczelnie wyższe, będziemy aktywnie włączać się w życie naszych uczelni poprzez udział w organizacji życia studenckiego, uczestnictwo w wyborach i samorządach studenckich.

Pomóż Soli Deo

Jeśli chciał(a)byś dołączyć do Soli Deo najlepszym sposobem na to będzie włączenie się w naszą działalność. Pomagać nam można przy projektach odbywających się na uczelniach, jak i w wydarzeniach organizowanych przez Soli Deo jako całość.

Jeśli chciał(a)byś włączyć się w rzeczy organizowane konkretnie na twojej uczelni to polecamy odwiedzenie strony "pomoc dla ..." Poniżej prezentujemy projekty organizowane przez Soli Deo jako całość:

Plakaty, Ulotki, Mailing

Najbardziej podstawową rzeczą w jakiej można nam pomóc jest wieszanie plakatów, rozkładanie/roznoszenie ulotek o różnych naszych spotkaniach na swojej uczelni, wydziale, liceum, w kościele do którego się chodzi - wszędzie tam gdzie mogą być zainteresowane osoby. Tak więc jeśli nie byłby to dla Ciebie problem, to proszę zgłoś się do Eli -[Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres] i podaj gdzie możesz takie plakaty wywieszać/ulotki rozdawać.

Będziemy też bardzo wdzięczni za rozesłanie informacji o Soli Deo wśród znajomych. Mamy takową gotową i możemy udostępnić do przesłania dalej. Wiele osób niestety ciągle nie wie o naszym istnieniu lub wie bardzo mało. Warto zachęcać do zapisywania się na newslettera soli deo. Wówczas ludzie są na bieżąco z tym co robimy. Jeśli znasz kogoś kto chętnie dołączyłby do Soli Deo , to też daj znać Eli:[Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres]

Prosimy też o przesyłanie dalej informacji o wszystkich większych wydarzeniach jakie organizujemy. To najlepsza forma promocji.

Schola Soli Deo

W Soli Deo istnieje zespół muzyczny, który gra i śpiewa na Mszach Świętych Soli Deo i wszystkich innych spotkaniach modlitewnych. Próby odbywają się raz na 2 tygodnie i przed samymi Mszami. Zapraszamy wszystkie osoby grające na jakimś instrumencie i te lubiące śpiewać! Kontakt - Mateusz Michałowski [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres]****

Spotkania Modlitewne, Rekolekcje comiesięczne

Aby zapewnić członkom i sympatykom Soli Deo możliwość rozwoju duchowego staramy się raz na jakiś czas organizować spotkania modlitewne - adoracje , czuwania i inne. Nowym pomysłem jest organizowanie comiesięcznych rekolekcji weekendowych. Potrzebna nam pomoc w ich organizacji, oraz oprawa muzyczna. Kontakt: z Hubertem Łucjankiem [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres]

Imprezy taneczne i inne wydarzenia rozrywkowe

Średnio przynajmniej raz w miesiącu organizujemy imprezy taneczne, ponadto często wychodzimy do klubów, kina, uprawiamy sporty i integrujemy się na inne sposoby. By ułatwić integrację między ludźmi powołaliśmy "zespół integracyjny" mający za zadanie organizację różnych wydarzeń o charakterze integracyjnym. Możesz do niego dołączyć :) Gwarantujemy świetną zabawę i możliwość poznania ciekawych osób. Kontakt z Martą Sobiecką [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres]

Spotkania Niedzielne

Jednym z wydarzeń integracyjnych, które organizujemy regularnie są wspólne wyjścia w niedzielę na Mszę Święte (z reguły na godz 15 do św. Anny na Msze ks. Pawlukiewicza) , połączone z różnymi wydarzeniami integracyjnymi. Możesz pomóc nam je organizować. Kontakt z Tomaszem Wszeborowskim [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres]

 

Promocja, Public Relations

Potrzebujemy osób, które chciałyby odpowiadać za współpracę z różnymi mediami , innymi organizacjami katolickimi lub charytatywnymi (Centrum Jana Pawła II, SKMA, Centrum Wolontariatu i inne). Nawet jak ktoś mógłby się zaopiekować jedną gazetą, albo portalem internetowym i przesyłać mu raz w miesiącu informacje o tym co robimy to byłaby to cenna pomoc. Nasze informacje możemy umieszczać min. w biuletynie Archidiecezjalnego Centrum Informacji,w biuletynie Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska. Podobnie bardzo cenne byłoby jeśli , ktoś stale współpracowałby z jakąś określoną organizacją. Kontakt z Elą - [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres]

Wolontariat

Pomagamy w domach dziecka, hospicjach, świetlicy, w Laskach przy niewidomych. W zależności od miejsca pomagamy dzieciom w nauce, bawimy się z dziećmi, pomagamy w opiece nad starszymi, uprawiamy sport z niewidomymi, uczymy ich tańczyć. Poszukujemy kolejnych wolontariuszy jak i osób, które by chciały być koordynatorami wolontariatu poszczególnych placówkach. Ta druga forma pracy polegałoby (oprócz zwykłych obowiązków wolontariusza) na informowaniu zainteresowanych osób co konkretnie się tam robi, pomaganie im w "zaangażowaniu" się, dzielenie pracą. W niektórych palcówkach brakuje nam koordynatorów i szkoda by było z tego powodu rezygnować ze współpracy.  Poszukujemy także osób, które by chciały być koordynatorami wolontariatu na uczelniach. Miałoby to polegać na promocji wolontariatu na uczelni, informowanie zainteresowanych wolontariatem studentów ze swojej uczelni o różnych ośrodkach w których można pomagać, kontaktowanie tych osób z koordynatorami poszczególnych placówek.  Idea wolontariatu Soli Deo jest taka, że bardzo wiele osób chciałoby pomagać innym, ale nie wie gdzie można to robić. Samemu często ma się za mało motywacji, by się rozejrzeć, pochodzić po domach dziecka i się popytać i dlatego dobrze by możliwość włączenia się do wolontariatu przychodziła do nas. Jeśli jesteś zainteresowany(a) którąś z form włączenia się w wolontariat napisz do Marty Zyskowskiej: [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres] lub do Krysi Parys: [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres]

Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą

Bardzo ciekawym kierunkiem rozwoju dla Soli deo byłoby nawiązanie współpracy z zagranicznymi organizacjami studenckimi (w przyszłości można by pomyśleć o międzynarodowych projektach, wymianie zagranicznej) , branie udziału w konferencjach zagranicą. W Europie organizowanych jest wiele ciekawych konferencji z funduszy unijnych - uczestnicy mają opłacone koszty pobytu i większą część kosztów podróży. Fajnie jakby osoby z Soli Deo też mogły z nich korzystać, to szansa dowiedzenia się ciekawych rzeczy, zwiedzenia zagranicznych krajów, poznania nowych kultur, poćwiczenia języka obcego. Ktoś musi nad tym wszystkim czuwać.

Sekcja Prawna

Sekcja przygotowuje statuty i inne dokumenty prawne potrzebne do funkcjonowania organizacji, bada zgodność naszej działalności z prawem, etc. Zapraszamy do sekcji wszystkie osoby studiujące prawo, będziecie mogli sprawdzić się w praktyce.

Jeśli chciałbyś włączyć się w którąś z wyżej wymienionych rzeczy , to skontaktuj się z Elą Nowokuńską  - [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres], kom: 790 554 265

stefanwyszyc584ski

Patron

"Soli Deo per Maria" - to zawołanie Stefana Wyszyńskiego stało się zawołaniem naszego stowarzyszenia, a Prymas Tysiąclecia stał się naszym patronem.

 

 

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Polska rozdarta była wówczas między trzech zaborców. Zuzela pozostawała pod panowaniem rosyjskim. Stefan, zatem od dziecka poznał smak niewoli i ukochał Polskę. Nad jego dzieciństwem zaciążyło dramatyczne wydarzenie śmierci matki. Umarła, kiedy miał zaledwie 9 lat. Przez całe życie tęsknił za nią. Ta tęsknota skierowała jego serce ku Matce Niebieskiej - ku tej, "która nie umiera", na Nią będzie też często wskazywał w swojej późniejszej pracy duszpasterskiej. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie 3 sierpnia 1924 roku został wyświęcony na kapłana. Z powodu choroby święcony był sam, wkrótce po wyjściu ze szpitala. Z mszą świętą prymicyjną pojechał na Jasną Górę.

 

Po czterech latach studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Społecznych uzyskał stopień doktora. Po studiach udał się w podróż naukową po krajach Europy Zachodniej. Po powrocie do kraju został profesorem nauk społecznych w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, jednocześnie prowadził intensywną działalność społeczną wśród robotników Włocławka. Podczas wojny jako znany profesor-społecznik był imiennie poszukiwany przez Niemców. Ukrywał się między innymi we Wrociszewie i w Laskach pod Warszawą. W okresie powstania warszawskiego ks. Wyszyński pełnił obowiązki kapelana grupy "Kampinos" AK działającej w Laskach i okolicy oraz szpitala powstańczego w Laskach. Oprócz obowiązków duszpasterskich zbierał rannych, towarzyszył przy operacjach, podtrzymywał na duchu dotkniętych skutkami wojny. Z płonącej Warszawy pewnego dnia wiatr przyniósł mu nadpalona karteczkę ze słowami "Będziesz miłował".

 

Zaraz po zakończeniu działań wojennych ks. Wyszyński wrócił do Włocławka i zaczął organizować zniszczone w czasie wojny Seminarium Duchowne, którego został rektorem. W 1946 r. Pius XII mianował Stefana Wyszyńskiego biskupem, ordynariuszem diecezji lubelskiej. Po śmierci prymasa Augusta Hlonda 22 października 1948 ks. bp Wyszyński został wybrany arcybiskupem Gniezna i Warszawy i Prymasem Polski. W swoim liście duszpasterskim pisał wtedy: "Nie jestem ci ja ani politykiem, ani dyplomatą, nie jestem działaczem, ani reformatorem. Natomiast jestem ojcem waszym duchownym, pasterzem i biskupem dusz waszych, jestem apostołem Jezusa Chrystusa...".

 

Przyszły dla Kościoła czasy bardzo trudne, nasilały się jawne prześladowania. W tej sytuacji, aby chronić Kościół i Naród od napięć i rozlewu krwi Prymas Wyszyński podjął decyzję zawarcia Porozumienia podpisanego 14 II 1950 r. przez przedstawicieli Episkopatu i władz państwowych. Wobec braku Konstytucji była to jedyna deklaracja prawna określająca sytuację Kościoła w Polsce.

12 stycznia 1953 r. Stefan Wyszyński został kardynałem, nie mógł jednak pojechać do Rzymu, PRL-owskie władze nie przyznały mu paszportu. Osiem miesięcy później Wyszyński został aresztowany i wywieziony z Warszawy. Przebywał kolejno w Rywałdzie Królewskim, Stoczku Warmińskim, Prudniku i Komańczy w Bieszczadach. Dopiero w ostatnim miejscu internowania złagodzono rygor - tam też został napisany tekst odnowionych Ślubów Narodu, wygłoszonych na Jasnej Górze w sierpniu 1956 roku. W październiku kard. Wyszyński został uwolniony. W latach 1957-65 prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski - niezwykłe, narodowe rekolekcje, które były jednocześnie aktem zawierzenia Polski Maryi. Uroczystości milenijne w 1966 r. przełamały w społeczeństwie polskim "barierę strachu". W latach sześćdziesiątych Prymas Polski czynnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II, na jego prośbę również Ojciec Święty ogłosił Maryję Matką Kościoła. W okresie rodzącej się "Solidarności" Prymas Tysiąclecia pozostawał ośrodkiem równowagi i spokoju społecznego.

 

Zmarł 28 maja 1981 r. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Na pogrzeb Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 31 maja przybyło tysiące ludzi, wierzących i niewierzących. Był to prawdziwie królewski pogrzeb, wyrażający szacunek i cześć dla Prymasa Tysiąclecia, którego nazywano ojcem Narodu. W 1986 roku rozpoczął się jego proces kanonizacyjny.

 

powiększenie

Parafia Św. Katarzyny

Przede wszystkim jest to parafia kapelana naszego stowarzyszenia - ks. Józefa Maja . Jest to miejsce naszych comiesięcznych Mszy Św. W kapliczce na terenie parafii urządzamy często różne imprezy - Andrzejki, grillowania, ogniska, bale.. 

dojazd

 • Metro Wilanowska, autobusami: 108, 139, **603**, 700, 710, 724, 725 - ok 2 przystanki do "Dolina Służewiecka" (na mapce: [A])
 • Metro Służew, autobusami: 117, 141, 189, 193, 401,**607** - 3 przystanki do "Nowoursynowska" (na mapce: **) Szczególnie dobrze jest pamiętać autobusy nocne - aby wiedzieć, jak wracać do domu z imprez Soli Deo ;)) # historia [](images/stories/swkat1.jpg) [](images/stories/swkat1.jpg)Parafia św. Katarzyny we wsi Służew powstała w 1238 roku a więc na siedem lat przed lokacją Starej Warszawy. Erygował ją wraz z kościołem, biskup poznański Paweł z Bnina. Parafia nie powstała z dnia na dzień. Jakiś lokalny ośrodek kultu religijnego musiał tu powstać znacznie wcześniej, jednakże brak na ten temat ocalałych zapisków. Pierwszy z zachowanych, a zarazem bezcenny kawałek pergaminu to przechowywany na plebanii XV-wieczny odpis dokumentu erygacyjnego z 1238 roku. Dla bezpieczeństwa, przyjmijmy tę datę za początek powstania kościoła służewskiego. Świątynia drewniana nie mogała w owych czasach przetrwać zbyt długo, zwłaszcza w tak startegicznym punkcie jak bezpośrednia bliskość brodu na Wiśle, u ujścia rzeczki Sadurki (dziś Potok Służewiecki). W 1245 roku, książę Konrad Mazowiecki nadał wieś Służew rycerzowi Gotardowi, herbu Radwan. Jego potomkowie, znacznie później używający nazwiska Służewscy, byli w posiadaniu tych ziem aż do XVIII wieku. Gotard, wg prof. Aleksandra Gieysztora, miał tu założyć strażnicę, będącą militarnym zapleczem dla książęcego grodu w niedalekim Jazdowie. Wzgórze, na którym wznosił się drewniany kościół było do tego celu miejscem idealnym. Można założyć, że kościół posiadał wieżę, służącą zarazem za punkt obserwacyjny dla całej, rozległej okolicy. Nie ma dziś żadnych przekazów dotyczących tej budowli. W latach 70. XX wieku na teren parafii wkroczyli archeolodzy, szukający bez powodzenia śladów pierwszego, drewnianego kościoła i wczesnośredniowiecznej strażnicy książęcej. Pierwsze odkrycia poczyniono dopiero w połowie lat 90. XX wieku, kiedy to wskutek akcji ratunkowej, mającej na celu ustalenie powodów pękania ścian kościoła, odkryto najstarsze, murowane fragmenty ścian, pochodzące z XV wieku. Szukano oczywiście śladów świątyni drewnianej, lecz jak poprzednio, bez skutku. [](images/stories/swkat2.jpg) [](images/stories/swkat2.jpg)Kościół murowany, gotycki, wzniesiono zapewne najwcześniej w XV wieku. Z wyżej wspomnianych badań, przeprowadzonych pod kierunkiem dr Marii Dąbrowskiej z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, pochodzi odkrycie datowanego na ten czas fundamentu kamienno-ceglanego. Średniowieczna, gotycka budowla, miałaby mieć około 25 m długości i 11 szerokości. Możemy to sobie dziś doskonale wyobrazić - wewnętrzne ściany prezbiterium zostały niedawno pozbawione tynków, tak więc naocznie można prześledzić wszystkie etapy przemurowań tej części kościoła. Najstarsza i najlepiej zachowana jest południowa ściana, z zachowanymi, gotyckimi, dwoma ostrołukowymi zwieńczeniami otworów okiennych, znacznie niżej otwartych, niż przekute i częściowo zamurowane otwory po przeciwnej stronie prezbiterium. Z późniejszego o blisko 200 lat dokumentu z 1598 roku wiadomo, że był to kościół murowany, jednonawowy, z prostokątnym prezbiterium, opięty skarpami, z sygnaturą i kruchtą. Także z XVI wieku pochodzi przebicie dwóch otworów wejściowych do zakrystii we wschodniej ścianie prezbiterium. [](images/stories/swkat3.jpg) [](images/stories/swkat3.jpg)Wiek XVII to dla kościoła św. Katarzyny okres klęsk i pożarów. W księgach parafialnych odnotowano, że w roku 1631 świątynię strawił pożar. Zapewne wkrótce odbudowana i przywrócona lokalnej społeczności, padła w połowie stulecia ofiarą najazdu wojsk Karola Gustawa. Ponoć Szwedzi urządzili tu stajnię... Naród bez kompleksów. Odbudowę kościoła z ruiny przeprowadził w latach 1664-1675 ówczesny probosz parafii, ks. Krzysztof Szumowski. Z 1640 roku pochodzi obecny budynek plebanii, wzniesiony jako klasyczny przykład dworku polskiego przez ks. Wojciecha Kacprowskiego. Budynek poświęcił w roku 1687 biskup poznański, Stefan Wierzbowski. Po 1733 roku, włości wilanowskie, w tym Służew, przeszły w posiadanie rodziny Czartoryskich. W 1742 roku, książę August Czartoryski zlecił generalną przebudowę kościoła. W większej części od fundamentów. Przemurowano większość ścian, w tym fasadę zachodnią. Otrzymała ona barokową formę, znaną jedynie z rysunku pomiarowego pochodzącego z 1846 roku. Na lata 1750-75 należy także datować późnobarokowy wystrój świątyni za sprawą warsztatów rzeźbiarskich Bartłomieja Bernatowicza i Johanna Georga Plerscha. Z tego okresu pochodzi m. in. ołtarz główny (warsztat B. Bernatowicza) z imponującą glorią w stylu berniniowskim (warsztat J.J. Plerscha), ambona z bogatą dekoracją rzeźbiarską oraz dwa ołtarze boczne (wszystkie - warsztat B. Bernatowicza). Lewy ołtarz boczny zdobi obecnie barokowy obraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, przywieziony spod Smoleńska ok. 1830 roku. Prawy ołtarz boczny zdobi obraz przedstawiający stygmatyzację św. Franciszka z Asyżu, datowany na 1647 rok, przywieziony do Służewa w 1848 roku przez Franciszka Marię Lanciego. Ołtarz główny świątyni, pierwotnie ozdobiony obrazem przedstawiającym św. Katarzynę (koniec XVIII wieku) i do niedawna dekorowany XV-wiecznym krucyfiksem z warsztatu mazowieckiego (obecnie na ścianie północnej nawy kościoła) ozdobiony został kopią XIX-wiecznego fresku "Mater Admirabilis" z kościoła Trinita dei Monti w Rzymie. [](images/stories/swkat4.jpg) [](images/stories/swkat4.jpg)Obecną, eklektyczną formę, kościół św. Katarzyny zawdzięcza kolejnym właścicielom Wilanowa, rodzinie Potockich i architektowi pochodzenia włoskiego - Franciszkowi Marii Lanciemu. W 1848 roku Lanci dokonał przebudowy kościoła na zlecenie Augusta Potockiego. Prace obejmowały restaurację wnętrza, przebudowę ścian bocznych nawy oraz wzniesienie nowej fasady z wieżą. Fasada stanowi mieszaninę różnorodnych stylowo elementów. Obok motywów neo-renesansowych takich jak lizeny, kolumny czy kwadraty z rozetami, architekt zaprojektował elementy neo-romańskie - charakterystyczną wieżę, fryz arkadkowy i portal flankowany kolumnami z głowicami ozdobionymi pseudo-romańskim ornamentem plecionkowym. Unikalna i bezcenna akwarela A. Majerskiego z 1818 roku (w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy) ukazuje kościół w Służewie jeszcze w szacie gotyckiej. Widoczna tam, północna elewacja kościoła to cztery, ozdobione maswerkiem i witrażami ostrołukowe otwory okienne nawy, poprzeplatane równomiernie szkarpami oraz trzy, pełnej wysokości, ostrołukowe otwory okienne prezbiterium. Widoczny jest także fragment barokowej fasady w jaką kościół przyozdobiono przy okazji przebudowy w 1742 roku. Na zdjęciu reprodukującym oryginalny rzut poziomy elewacji południowej, można prześledzić zmiany jakim świątynia została poddana w trakcie przebudowy Lanciego. Pomijając całkowicie nowy element jakim była fasada, należy stwierdzić, że przebudowa objęła zmianę wykroju okien nawy (z gotyckich na szerokie, zakończone łukiem odcinkowym), całkowitą redukcję szkarp opinających zewnętrzne ściany nawy oraz przemurowanie ostrołukowych otworów okiennych prezbiterium na odcinkowe, mające dostosować ich charakter do neo-romańskiego stylu eksponowanego głównie w nowej fasadzie. Okna północnej ściany prezbiterium zostały dodatkowo zredukowane w dolnej partii, tracąc tym samym swój charakterystyczny, smukły, gotycki charakter. Co ciekawe, przeciwległe, południowe okna prezbiterium mają jeszcze inną formę - zmieniono w nich wyłącznie ostrołukowe zwieńczenie na korzyść odcinkowego i to też nie zupełnie. Pierwszy otwór od wschodu, zachował od wewnątrz swój gotycki, ostrołukowy charakter. Wszystkie te elementy są obecnie wyeksponowane z powodu skucia tynków. Dodać także należy rozbudowę / wzniesienie nowej zakrystii, która dzięki Lanciemu zyskała nowy, zbliżony do reszty kościoła charakter. Fasada zachodnia wzbogaciła się ponadto o nowe, stojące do dziś figury wykonane w piaskowcu: Dobrego Pasterza w niszy nad portalem i dwie boczne - św. Katarzyny oraz św. Franciszka. [](images/stories/swkat7.jpg) [](images/stories/swkat7.jpg)Z roku 1881 pochodzi wolnostojąca dzwonnica, pierwotnie wzniesiona w stylu pseudo-gotyckim. Po zniszczeniach ostatniej wojny światowej odbudowana została dopiero w latach 90. XX wieku, w formie nawiązującej do wystroju fasady kościoła. Mieści ona m.in. XVI-wieczny dzwon "Ave Maria", będący wcześniej na wyposażeniu nieistniejącego dziś, gotyckiego kościoła św. Jerzego na Nowym Mieście w Warszawie.  W 1932 roku Służew podzielono na dwie części - jedną, wraz z zabudowaniami dworskimi zakupił ówczesny proboszcz kościoła św. Katarzyny, ks. Adam Wyrębowski. Drugą, na potrzeby Zakonu Dominikanów, nabył o. Jacek Woroniecki. Dziś, z dawnego Służewa pozostały jedynie kościół i plebania. Dwustupięćdziesięciohektarowy teren parafii ograniczono w 1945 roku do zaledwie piętnastohektarowej działki, ze starym cmentarzem służewskim. Dobre czasy dla kościoła i plebanii nastały dopiero w latach 90. XX wieku, kiedy to ksiądz proboszcz Józef Maj podjął wysiłek przywrócenia światyni jej dawnego blasku. [](images/stories/swkat5.jpg) [](images/stories/swkat5.jpg)Obecnie duża część zabytkowego wyposażenia wnętrza kościoła przechowywana jest magazynie. Ma to związek z prowadzonymi wciąż pracami renowacyjnymi świątyni. Na wyeksponowanie oczekują m.in. modernistyczne (lata naste XX wieku) rzeźby śś. Wojciecha i Stanisława (pierwotnie w niszach po bokach ołtarza głównego), barokowa rzeźba szkoły lwowskiej Boga Ojca błogosławiącego dzieło Stworzenia (pierwotnie na północnej ścianie prezbiterium), renesansowa płaskorzeźba przedstawiająca Ostatnią Wieczerzę, pochodząca z kaplicy zamkowej Radziwiłłów w Nieświerzu (pierwotnie w ołtarzu głównym), ozdobne kartusze fundacyjne po bokach ołtarza głownego, upamiętniające daty powstania parafii (1238) i przebudowę kościoła (1846). Z czasów kościoła drewnianego zachowały się dwie unikalne rzeźby gotyckie, przedstawiające Chrystusa Błogosławiącego i Mękę Pańską. Obie pierwotnie zdobiły ołtarz główny kościoła. [](images/stories/swkat6.jpg) [](images/stories/swkat6.jpg)Kościół św. Katarzyny nie doczekał się do dziś poważnej monografii, uwzględniającej, szczególnie z punktu widzenia historii sztuki, jego bogatej architektury i wyposażenia. Informacje dostępne w przewodnikach turystycznych i internecie są nierzetelne i wprowadzają w błąd. Należy żywić nadzieję, że praca taka wkrótce powstanie. A jest to temat fascynujący. W krótkim opracowaniu na niniejszej stronie pominiętych zostało szereg ciekawych przyczynków do dziejów kościoła i parafii. Zaraz za murem otaczającym kościół od wschodu rozciąga się teren, bedący w połowie XIX wieku jednym z najznamienitszych założeń romantyczno-parkowych na ziemiach polskich - mowa tu oczywiście o Gucinie (Akwarela A. Majerskiego w rzeczywistości pokazuje rezydencję letnią Potockich w Gucinie. Kościół jest tu tylko elementem tła.) Jest to jednak temat na osobne omówienie w ramach tego serwisu, co zapewne wkrótce nastąpi. *** *opracowanie: **Paweł Giergoń** tekst i fotografie pobrano z serwisu [sztuka.net](http://www.sztuka.net.pl/palio/html.run?_Instance=www.sztuka.net.pl&_PageID=445&newsId=351&callingPageId=487&_CheckSum=1847389264)*
 • MP3-old

  PORUSZYĆ NIEBO I ZIEMIĘ 2009/10

  Trwa obróbka nagrań pozostałych konferencji.

  Blok IX : Kościół - tylko dla grzecznych?

  • [Czy Jezus był grzecznym chłopcem? - ks. Piotr Pawlukiewicz](http://pliki.solideo.pl/mp3/Czy_Jezus_byl_grzecznym_chlopcem-Ks.Piotr_Pawlukiewicz.mp3)

  {music}mp3/pniz_09_10{/music}

  Blok VIII : Jesienne poruszenie

  • [Stawka większa niż życie - in vitro: za czy przeciw?](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)

  Laboratorium Miłości 2009

  • [Jacek Pulikowski](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)
  • [państwo Kurzajewscy](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)

  {music}mp3/laboratorium_2009{/music}

  Rekolekcje Wielkopostne 2009

  • [o. Kot](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)

  {music}mp3/rekolekcje_wielkopostne_2009{/music}

  PORUSZYĆ NIEBO I ZIEMIĘ 2008/09

  Blok VII : Wierzę w Boga, Nie wierzę w Kościół

  • [Ksiądz - ideał czy też człowiek (fragment konferencji Słowo dla zniechęconych)](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)
  • [Czy Kościół powinien być doskonały? (fragment konferencji Słowo dla zniechęconych)](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)
  • [Aborcja,eutanazja a eksokomunika (fragment konferencji Słowo dla zniechęconych)](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)
  • [Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym- Muniek Staszczyk](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)
  • [Męskie rozmowy o seksie](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)

  {music}mp3/pniz_08_09/blok7{/music}

  Blok VI : Uwierz w Marzenia

  • [Sex in the City - Dawn Eden](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)
  • [Żyć Mocniej - ks. Piotr Pawlukiewicz](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)
  • [Na biegunach życia - Marek Kamiński](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)
  • [Rowerem i autem w szalonej wyprawie z Rzymu do Pekinu - Damian Żurawski (fragmenty)](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)
  • [Twórcza miłość, czyli STOP nudziarzom - Michał Piekara](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)

  Konrad Milewski i Wojciech Cejrowski nie wyrazili zgody na nagranie konferencji

  {music}mp3/pniz_08_09/blok6{/music}

  Blok V : Cierpienie, miłość i nadzieja

  • [Odwieczne pytania, nieznane odpowiedzi, czyli rozmowy o cierpieniu - Krzysztof Ziemiec, dr Kazimierz Szałata, ks. Dariusz Szyszka](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)
  • [Świadectwo Basi - Michał Paradowski w rozmowie z Szymonem Hołownią](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)
  • [Jak dodać innym skrzydeł - s. Małgorzata Chmielewska](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)
  • [W życiu jak w sporcie - trzeba walczyć - Jacek Olszewski i ks. Maciej Makuła o Agacie Mróz-Olszewskiej](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)
  • [Pokonać Siebie - Szymon Kołecki, Michał Jeliński i Janek Mela w rozmowie z Magdaleną Korzekwa i Zbigniewem Kaliszukiem](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)

  {music}mp3/pniz_08_09/blok5{/music}

  Blok IV : Bóg: Wielki szachista, surowy sędzia, czy Romantyczny kochanek?

   

  nagranie dostępne jest u organizatorów. Kontakt: Zbyszek - [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres]

  Blok III : Chrześcijaństwo: Cierpienie vs Radość

  • [Chrześcijaństwo: strach i smutek czy radość i nadzieja - ks. Marek Dziewiecki](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)
  • [Seks i Alkohol - dobra zakazane? - ks. Maciej Szeszko](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)
  • [o.Jan Góra - gawęda o Janie Pawle](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)

  {music}mp3/pniz_08_09/blok3{/music}

  Blok II : Bierny, Mierny ale Wierny - katolik w polskim Kościele

  • [Podziel się wiarą - Mira Jankowska i jej goście](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)
  • [Niedzielna Msza. I co? I już? - spotkanie z członkami wspólnot katolickich](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)
  • [Milczenie Owiec? Świeccy wobec problemów w Kościele - Tomasz Terlikowski](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)

  {music}mp3/pniz_08_09/blok2{/music}

  Blok I : Czy Katolik powinien być frajerem?

  • [Czy Katolik może być człowiekiem sukcesu? - ks. Jarosław Szymczak](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)

  Wiara i sukces - czy to idzie w parze? - Przemysław Babiarz, Szymon Hołownia, Robert Korzeniowski - nagranie audio jest niestety bardzo niskiej jakości dlatego zapraszamy przede wszystkim do obejrzenia nagrania wideo. W wersji audio do odsłuchania nadaje się tylko rozmowa z Przemysławem Babiarzem.

  • [Przemysław Babiarz](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)

  {music}mp3/pniz_08_09/blok1{/music}

  Sympatia Miłość Małżeństwo 2008

  • [Jacek Pulikowski - Zakochanie i co dalej](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (29MB)
  • [Jan Halbersztat - Miłość, wierność i uczciwość małżeńska](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (21MB)
  • [ks. Tadeusz Bienasz - Oblubieńczy sens ciała i pożądliwości człowieka](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (14MB)
  • [ojciec Mirosław Pilśniak - Ślubować, czy nie ślubować - oto jest pytanie.](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) [](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (28MB)
  • [dr Wanda Półtawska - Tożsamość kobiety ](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (28MB)

  {music}mp3/smm_2008{/music}

  Konferencja "Szczęśliwa miłość - seks bez kompromisów", 2008

  • [Mariola i Piotr_Wolochowiczowie - "Szczęśliwa miłość - seks bez kompromisów](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)

  {music}mp3/szczesliwa_milosc{/music}

  Dni Kultury Chrześcijańskiej 2007

  • [Szymon Hołownia](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (23,1MB)

  {music}mp3/dkc_2007{/music}

  Laboratorium Miłości 2007

  • [Jerzy Grzybowski](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (28,5MB)
  • [ks. Marek Kruszewski](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (18MB)
  • [o. Pilśniak](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (31,2MB)

  {music}mp3/laboratorium_2007{/music}

  Jacek Pulikowski na PW, 2007

  • [Jacek Pulikowski](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (23,1MB)

  {music}mp3/pulikowski_pw_2007{/music}

  Cykl "Etyka w medycynie", 2007

  Na Akademii Medycznej organizowaliśmy spotkania poruszające etyczne zagadanienia medycyny. Tematy jakie poruszaliśmy to min. in-vitro, antykoncepcja, naturalne metody planowania rodziny, zaburzenia miesiączkowania

  • [Zaburzenia Miesiączkowania - prof. Jerzy Leibschang](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)
  • [Dlaczego nie Antykoncepcji? - dr Wanda Półtawska](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)
  • [NPR dla Opornych - dr Ewa Ślizień Kuczapska](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)
  • [Słoń w składzie porcelany, czyli o następstwach antykoncepcji w. zakresie regulacji hormonalnej - dr Marek Ślusarski](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)

  {music}mp3/etyka_w_medycynie{/music}

  Konferencja "In-vitro - czy wiesz już wszystko?", 2007

  • [Bezkytyczni wobec in vitro - Tomasz Terlikowski](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)
  • [Dyskusja Panelowa - prof. Bogdan Chazan, Maria Środoń](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)
  • [Fizjologiczna bariera dziewctwa - dr Ewa Ślizień-Kuczapska](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)
  • [Świadectwo o in vitro](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)

  {music}mp3/invitro_czy_wszystko{/music}

  Konferencja "Ginekologia etyczna, czyli ludzka", 2007

  • [Konferencja - Ginekologia etyczna czyli ludzka](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)

  {music}mp3/ginekologia_etyczna{/music}

  Konferencja "Antykoncepcja - czy wiesz już wszystko?", 2006

  • [Antykoncepcja - czy wiesz już wszystko? - dr Elżbieta Siwak](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)
  • [Metody ropoznawania płodności w praktyce - dr Ewa Ślizień-Kuczapska](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)
  • [Powikłania zakrzepowe antykoncepcji - dr Jerzy Leszczyński](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)
  • [Wpływ antykoncepcji na układ rodny kobiety - prof. Jolanta Kupryjańczyk](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)
  • [Świadectwo uczestniczki](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)

  {music}mp3/antykoncepcja{/music}

  Młodzi z charakterem, czyli seksownie o miłości - audycja w Radiu Józef

  Audycja odbyła się 21 kwietnia 2007 w programie "Życie Jest Piękne" w Radiu Józef. Odcinek: Jacy tacy, ale nie byle jacy.Temat: Młodzi z charakterem, czyli seksownie o miłości. Audycja poświęcona była Soli Deo i cyklowi spotkań Sympatia-Miłość-Małżeńśtwo.Naszą organizację reprezentowali: Zbyszek Kaliszuk, ówczesny Prezes ASK Soli Deo i Waldek Milewicz, byly członek Soli Deo.

  • [część 1](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (1,67MB)
  • [część 2](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (1,57MB)
  • [część 3](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (1,57MB)

  {music}mp3/audycje_Radio_Jozef{/music}

  Sympatia Miłość Małżeństwo 2007

  • [Anna i Paweł Bochniarzowie - Czy praca i rodzina = niemożliwe?](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (11,8MB)
  • [o. Xawery Knotz - Sex jest OK](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (22,7MB)
  • [dr Szymon Grzelak - Czysty sex - o miłości całkiem serio (b. słaba jakość)](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl)(17,9MB)
  • [Podryw, randka, współżycie - wiosna uczuć w wydaniu chrześcijańskim](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (37,7MB)

  {music}mp3/smm_2007{/music}

  Konferencja o prawach autorskich w internecie

  Nagranie wystąpień w ramach konferencji o prawach autosrkich ogólnie oraz w internecie,która odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 27 kwietnia 2007. Prelegentami byli: prawnik mec.Olga Bieguńska, Baker&McKenzie, informatykmgr Marek Robak UKSW oraz ksiądz dr Jarosław Sobkowiak, UKSW.

  • [część 1 - wystąpienie Marka Robaka](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (8,13MB)
  • [część 2 - wystąpienie mec.Olgi Bieguńskiej](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (11,5MB)
  • [część 3 - wystąpienie ks. Jarosława Sobkowiaka](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (6,63MB)
  • [część 4 - pytania](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (13,0MB)

  {music}mp3/prawa_autorskie{/music}

  Laboratorium Miłości 2006

  Nagrania niektórych prelekcji, które odbyły się w listopadzie 2006 jako część cyklu wykładów o miłościi stosunkach damsko-męskich - Laboratorium Miłości na Uniwersytecie Warszawskim. Dziękujemy wszystkim,którzy udostępnili nagrania wykładów. UWAGA: niektóre nagrania są niskiej jakości.

  • **Jacek Pulikowski**, *Rozmowa z przybyszem z obcej planety? - o komunikacji damsko-męskiej*(czas: 53 min)
   • [część 1](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (1,38MB)
   • [część 2](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (1,48MB)
   • [część 3](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (1,52MB)
   • [część 4](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (1,47MB)
   • [nagranie jednoplikowe nr 1](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (5,88MB)
   • [nagranie jednoplikowe nr 2](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (6,57MB)
  • **o.Karol Meissner**, *Zdrowa miłość, czyli spotkanie z zakonnikiem i lekarzem (w jednej osobie)* (czas: 1 godzina 2 min)
   • [część 1](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (1,4MB)
   • [część 2](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (1,41MB)
   • [część 3](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (1,27MB)
   • [część 4](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (1,33MB)
   • [część 5](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (1,44MB)
   • [nagranie jednoplikowe nr 1](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (6,87MB)
   • [nagranie jednoplikowe nr 2](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (5,09MB)
  • **Anna i Marek Niemyscy**, *Małżeństwo - idylla czy koniec z wolnością?* (czas: 1 godzina 25 min)
   • [część 1](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (2,28MB)
   • [część 2](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (2,41MB)
   • [część 3](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (2,61MB)
   • [część 4](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (2,19MB)
   • [nagranie jednoplikowe nr 1](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (9,4MB)

  {music}mp3/laboratorium_2006{/music}

  Wykład o Prymasie Wyszyńskim

  Wykład o patronie naszego stowarzyszenia, Prymasie Wyszyńskim, wygłoszonym przez historyka, mgr. Zawistowskiego z SGH na dniu skupienia w Choszczówce. Podziękowania dla Kuby Karasińskiego, który ten wykład udostępnił.

  • [Wykład o Prymasie](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (4,5MB)

  {music}mp3/wyklad_o_wyszynskim{/music}

  Seminarium "Życie Pełne Uzależnień"

  Seminarium wygłoszone przez o. Jana Górę w marciu 2006 na Politechnice Warszawskiej. Podziękowania dla Michała Szelągowskiego za udostępnienie nagrania.

  • [Życie Pełne Uzależnień](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (13,2MB)

  {music}mp3/zycie_pelne_uzaleznien{/music}

  Rekolekcje Wielkopostne 2005 na SGH (o.Góra)

  W dniach 28 lutego - 2 marca 2005 odbyły się wspaniałe rekolekcje wielkopostne, których tematemprzewodnim były rozważania na temat "Pieśni nad pieśniami", które poprowadził znany z corocznychspotkań w Lednicy ojciec Jan Góra. Oto nagrane rozważania ojca przeplatane angedotami z jego życia. Każdy z plików zajmuje ok 1,5-2MB, w sumie ok 24MB.

  • Dzień pierwszy
   • [część 1](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (1,83MB)
   • [część 2](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (1,83MB)
   • [część 3](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (1,85MB)
   • [część 4](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (1,74MB)
  • Dzień drugi
   • [część 1](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (1,81MB)
   • [część 2](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (1,92MB)
   • [część 3](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (2,03MB)
   • [część 4](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (1,94MB)
  • Dzień trzeci - Msza Święta
   • [część 1](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (1,38MB)
   • [część 2 (kazanie)](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (1,71MB)
   • [część 3 (kazanie)](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (1,82MB)
   • [część 4](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (1,64MB)
   • [część 5](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (2,07MB)

  {music}mp3/rekolekcje_wielkopostne_2005{/music}

  Centesimus Annus

  Audycja Soli Deo o encyklice Centesimus Annus - dyskusja, która odbyła się na antenie Radia Józef.

  • [część 1](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (1,77MB)
  • [część 2](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (2,1MB)

  {music}mp3/centesimus_annus{/music}

  Audycja o Soli Deo w Radiu Józef

  22 lutego 2005 pięcioro członków Soli Deo reprezentowało naszą organizację w Radiu Józef. Kim jesteśmy? Co robimy? posłuchaj naszych odpowiedzi ;)

  • [część 1](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (3,13MB)
  • [część 2](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (3,25MB)
  • [część 3](sd/index.php?ms1=mainsite_info&ms2=18&lang=pl) (3,28MB)

  {music}mp3/audycje_Radio_Jozef{/music}

  Węrówka do źródła

  {music}mp3/audycje_Radio_Warszawa{/music}

  Listy dyskusyjne

  Założyliśmy listy dyskusyjne na Yahoo i Google Groups. Mamy ogólną listę, na którą wysyłamy informację o uniwersalnych wydarzeniach, na wzór Newslettera. Listy kół terenowych na różnych uczelniach są dla tych, którzy chcieliby wiedzieć, co się dzieje w Soli Deo konkretnie na danej uczelni. Mamy także dwie listy specjalne: dla absolwentów i związaną z ofertami pracy. Zapisy na wszystkie listy: [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres]

   

  Członkowie i sympatycy Soli Deo:

  [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres]

  Członkowie i sympatycy kół terenowych Soli Deo:

  [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres]

  [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres] (dla chętnych do działania)

  [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres]   

  [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres] (dla chętnych do działania)

  [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres]  

  [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres]   

  [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres]   

  [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres]   

  [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres]   

  [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres]

   * *

  Byli członkowie i sympatycy Soli Deo:

  [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres]

   

  Informacje o ofertach pracy:

  [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres]

  Piłka nożna z Soli Deo:****

  [Ochrona antyspamowa adresów e-mail. Włącz javascript, aby zobaczyć adres]

   **